nieuws

Groei van de Nederlandse economie vlakt af

bouwbreed

De economische groei op jaarbasis lag in het laatste kwartaal van vorig jaar op 1,6 procent. Dat betekent opnieuw een afvlakking van de groei ten opzichte van een kwartaal eerder. De toegevoegde waarde van de bouw is achteruit gegaan.

Over heel 1995 komt de economische groei uit op 2,4 procent. Dat blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is mede een gevolg van het feit dat het groeicijfer van het vierde kwartaal 1995 het laagste van de afgelopen twee jaar was. Sinds begin vorig jaar daalt de toename van het bruto binnenlands produkt gedurig: in het eerste kwartaal bedroeg het cijfer 3,4 procent, in het tweede 2,4 procent en in het derde 2,2 procent. Deze cijfers geven de economische groei weer ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Wordt de omvang van het bruto binnenlands produkt vergeleken met die van een kwartaal eerder, dan blijkt dat de economie in het laatste kwartaal nauwelijks nog is gegroeid. Op kwartaalbasis laat het laatste kwartaal een mager plusje zien van 0,1 procent (gecorrigeerd voor seizoensinvloeden).

De economische groei valt nog lager uit dan de voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB), die toch al in de loop van vorig jaar naar beneden waren bijgesteld. Het CPB ging in de jongste voorspelling, opgesteld in december, nog uit van 2,75 procent groei. Voor dit jaar wordt een plus van 2,5 procent voorspeld. Begin april komt het CPB met een nieuwe voorspelling bij de presentatie van het Centraal Economisch Plan; een woordvoerder sluit niet uit dat de groeivoorspelling dan wordt aangepast naar aanleiding van de woensdag gepresenteerde cijfers.

Bouwnijverheid

In het vierde kwartaal daalde de toegevoegde waarde in de bouw met 1 procent. Deze daling is te wijten aan de slechte weersomstandigheden in de maand december. In deze maand lag de toegevoegde waarde ruim 20 procent onder het niveau van een jaar eerder. Ook de industrie produceerde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Alleen de delfstoffenwinning en de nutsbedrijven, die meer gas verkochten dankzij de koude, lieten een plus zien.

De economische groei over 1995 komt vooral voor rekening van de binnenlandse bestedingen. De groei van het volume van de gezinsconsumptie komt over 1995 uit op 1,9 procent. Over 1994 bedroeg het groeicijfer nog 2,1 procent. De Nederlanders gaven vooral meer uit aan wonen, verwarming, vervoer en medische zorg. Ze bleven echter zuinig bij de aankoop van duurzame goederen, waar de volumegroei slechts 0,8 procent bedroeg.

De bruto investeringen groeiden volgens het CBS met 4,9 procent ten opzichte van 1994. Wat hieraan opvalt, is dat de investeringen in woningen zijn gedaald tot 1,8 procent groei, terwijl over 1994 dit segment nog een toename kende van 8,1 procent.

Reageer op dit artikel