nieuws

Geen Stadsprovincie funest voor de bouw

bouwbreed

Het niet doorgaan van de Stadsprovincie Rotterdam is op de langere termijn funest voor de bouwnijverheid. De kans is groot dat van de regie bij de ontwikkeling van Vinex-locaties niets terecht komt.

“Tot halverwege 1997 zal de uitwerking van de Vinex-deelconvenanten wel lukken, daarna wordt de uitvoering moeilijker. Er vindt dan namelijk een evaluatie plaats en de partijen ke de contracten dan gaan aanpassen. De keuze van de Kamer om niet tot een Stadsprovincie te komen, heeft gevolgen voor dat proces,” is de eerste reactie van de woordvoerder van de Stadsregio Rotterdam. “De Stadsprovincie zou een zware regie krijgen bij de bouw van de 53.000 woningen in dit gebied. Nu is het toch een stuk moeilijk om als bemiddelaar te gaan optreden tussen gemeenten die elkaar betwisten over een woningbouwprobleem.”

Bouwwerkgevers

De bouwwerkgevers in de regio, AVBB Waterweggebied, zijn niet in staat op de ontwikkeling van gisteren te reageren. In het verleden hebben zij aangedrongen op een krachtig centraal bestuur dat goed de woningbouw en grote infrawerken aanstuurt. De laatste maanden wordt steeds duidelijker dat van sturing op de grote uitleglocaties nauwelijks nog sprake is. Het is voor de bouwnijverheid in de regio Rijnmond heel vervelend als te veel gebieden gelijk aan snee komen.

Bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) wacht men met het geven van een reactie “tot dat Coolsingel 40 heeft gereageerd”. In de Stadsprovincie-opzet zou het OBR gaan werken voor de gehele regio. Het plan daarvoor lag al klaar. “Voorlopig zijn er geen problemen omdat de omringende steden als Bleiswijk ons in ke huren”, aldus een woordvoerder van het OBR.

Teleurgesteld

Minister Dijkstal (VVD) en staatssecretaris Van de Vondervoort (PvdA) toonden zich teleurgesteld over de uitkomst van de stemmingen. “Een bestuurlijk slecht moment”, aldus de minister. Op de vraag waarom de bewindslieden het politiek beladen ‘onaanvaardbaar’ over het amendement niet hadden uitgesproken, antwoordde Dijkstal dat de kwestie daarvoor niet belangrijk genoeg werd bevonden: “Dat zou een station te ver zijn geweest.”

Volgens hem is het in de nieuwe situatie vooral zaak “de temperatuur iets te laten zakken, om ons te beraden op de hoofdvraag: namelijk hoe de bestuurlijke vernieuwing verder vorm moet worden gegeven”.

Als uitvloeisel van de stemmingen vonden Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het op dit moment “weinig zinvol” is om de voorbereidingen voor de stadsprovincie Haaglanden voort te zetten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels