nieuws

‘Geen scherpere aanstellingskeuring na afschaffing ziektewet’

bouwbreed

Het afschaffen van de Ziektewet is niet de oorzaak van het strenger toepassen van aanstellingskeuringen. Dat zegt staatssecretaris Linschoten op kamervragen van Marijnissen van de Socialistische Partij (SP). Marijnissen verwijst naar een onderzoek waaruit blijkt dat steeds meer sollicitanten op medische gronden worden afgekeurd. Deze toename komt geheel voor rekening van bedrijfsartsen.

Volgens de SP-voorman zal de aanstaande privatisering van de Ziektewet het gebruik van aanstellingskeuringen alleen maar aanmoedigen. Er bestaat een brede bezorgdheid over de positie van minder gezonde werkzoekenden. Ook de Eerste Kamer, die het wetsvoorstel tot afschaffing van de Ziektewet vandaag behandelt, is bang dat bedrijven sterker op gezondheidsrisico’s gaan selecteren. De PvdA-fractie in de senaat heeft al laten doorschemeren dat alleen het machtswoord van premier Kok haar over de streep kan trekken. Linschoten wijst een direct verband tussen de onderzoeksresultaten en de loondoorbetaling bij ziekte echter van de hand. De VVD-bewindsman wijst erop dat de cijfers betrekking hebben op een periode dat werkgevers alleen te maken hadden met een boete voor arbeidsongeschikt personeel (malus). De loondoorbetaling bij ziekte gedurende de eerste 2/6 weken geldt pas sinds 1994. Bovendien signaleert de bewindsman dat bedrijfsartsen naar eigen zeggen vrijwel nooit een sollicitant afkeuren om risico’s voor het bedrijf te voorkomen (slechts in 3 procent van de gevallen).

Linschoten verwacht dan ook niet dat het gebruik van aanstellingskeuringen zal toenemen. Hij wijst op een recent protocol van de sociale partners om hier een stokje voor te steken. Mocht echter blijken dat het alsnog de verkeerde kant opgaat, dan kan de Tweede Kamer altijd nog met een wet tegen het onnodig gebruik van aanstellingskeuringen komen, aldus de staatssecretaris.

De keuringsartsen zelf zijn aanmerkelijk minder optimistisch. Dit blijkt uit uitlatingen van J. Willems, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Verzekeringsgeneeskundigen, in het blad van de vakcentrale MHP. Willems is bang dat keuringsartsen bij afschaffing van de Ziektewet onder steeds sterkere druk komen te staan om een strenger keurings- en verzuimbeleid te voeren.

Reageer op dit artikel