nieuws

‘Geen nieuwe nota volkshuisvesting’

bouwbreed

Staatssecretaris Tommel vindt het niet nodig een nieuwe nota volkshuisvesting te schrijven. “We hebben er als regering voor gekozen de speerpunten uit de oude nota – decentralisatie en het verzelfstandigen van de corporaties – voort te zetten. Uiteraard heb ik wel mijn eigen beleid en ik wens mijn eigen normen hierin te handhaven.” Tommel kwam heelhuids uit het debat.

De staatssecretaris zette zijn standpunt gisteren in de Tweede Kamer uiteen tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Hij reageerde daarmee – op verzoek van het CDA – op kritiek van het PvdA-kamerlid Duivesteijn op zijn beleid, geuit in deze krant. Duivesteijn zei in een interview nog maar een uitweg te zien voor Tommel: het schrijven van een nieuwe nota volkshuisvesting voor de periode tot 2005.

In het debat dat gisteren werd gevoerd krabbelde Duivesteijn op dit punt terug. Hij wil wel dat Tommel zijn beleid verandert, “maar dit hoeft niet per se door het schrijven van een nieuwe nota, maar kan ook partieel”, aldus het PvdA-Kamerlid.

Wel hield hij zijn inhoudelijke kritiek op het volkshuisvestingsbeleid van Tommel staande. “We hebben te maken met een aantal fundamentele en principiele discussies als het huurbeleid, de ruimtelijke tweedeling, de armoedebestrijding etc. Er blijven straks gewoon onvoldoende betaalbare woningen over voor de lage inkomensgroepen”, aldus Duivesteijn.

Onderzoek

In zijn brief die het Kamerlid voorafgaand aan het debat aan Tommel stuurde, waarin hij onder meer stelt dat het opzeggen van het vertrouwen niet aan de orde is, verwijst hij naar een onderzoek van de gemeente Haarlem. Hierin verwoordt onderzoeker RIGO de zorg om de goedkope woningvoorraad in Haarlem en omgeving. Het laat zien dat de goedkope woningvoorraad bij een trendmatige ontwikkeling van huurharmonisatie, verkoop/ sloop en reguliere huurverhoging zich in de komende jaren halveert. Bij een gematigde economische ontwikkeling heeft deze doelgroep over tien jaar vrijwel dezelfde omvang.

Volgens Duivesteijn mag het duidelijk zijn dat een dergelijke uitkomst grote gevolgen zal hebben voor het welzijn van met name die mensen die afhankelijk zijn van dit deel van de woningvoorraad. Het PvdA-Kamerlid zei de inhoudelijk discussie hierover dan ook voort te willen zetten.

Snel geirriteerd

Kamerlid Varma van GroenLinks zei zich af te vragen waarom D66 altijd zo snel geirriteerd is als het inhoudelijke beleid van deze partij ter discussie wordt gesteld. “Is er misschien toch iets aan de hand?”, zo vroeg zij aan Tommel.

Tommel verklaarde in de Kamer dat hij zich weinig aantrekt van de voortdurende kritiek van coalitiegenoot PvdA. “De kritiek van Duivesteijn is voor mij een bekend patroon. Hij doet vergaande uitspraken, vaak niet even genuanceerd. Het zegt meer over degene die ze doet, dan over de aangesprokene.”

Reageer op dit artikel