nieuws

‘Geef architecten geen extra honorarium’

bouwbreed

Het NCIV adviseert zijn leden om niet akkoord te gaan met het extra honorarium dat architecten declareren voor de energieprestatieberekening.

Als onderdeel van het bouwbesluit is sinds eind vorig jaar een energieprestatieberekening verplicht bij elke bouwaanvraag. De BNA heeft zijn architecten geadviseerd voor deze berekening een apart honorarium te declareren, omdat deze geen onderdeel van de standaardwerkzaamheden zou zijn zoals beschreven in de honorariumregeling SR 1995. De koepel van woningbouwverenigingen NCIV adviseert zijn leden daar niet mee akkoord te gaan.

Het architectenhonorarium is gerelateerd aan de bouwkosten. Al nemen de werkzaamheden toe, zolang de bouwkosten gelijk blijven, moet ook het honorarium gelijk blijven, aldus het NCIV. “Wij zien geen aanleiding om werkzaamheden in verband met de EPN als niet-standaard te bestempelen”, meldt het NCIV beleidswijzer. Het NCIV wijst erop dat daarmee ten onrechte als basis van het honorarium de bouwkosten worden ingewisseld voor het aantal bestede uren.

Reageer op dit artikel