nieuws

FNV pleit voor innovatietoets

bouwbreed

In het advies dat de Sociaal-Economische Raad (SER) over enkele maanden gaat uitbrengen over de economie op de middellange termijn, moet de nadruk komen te liggen op innovatie en milieuvriendelijke investeringen. Dat bepleit de FNV, die zitting heeft in de SER.

De vakcentrale vindt dat het advies zich moet beperken tot de onderwerpen die de minister van Economische Zaken bij de SER heeft neergelegd: het beter benutten van de Nederlandse spaargelden voor investeringen, verbetering van scholing en de relatie tussen economie en milieu. De FNV pleit binnen de SER voor het invoeren van een ‘innovatietoets’ voor bedrijven. Daarin wordt nagegaan of winst wordt omgezet in investeringen.

Reageer op dit artikel