nieuws

Financiering Betuwelijn blijft geheim

bouwbreed

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is niet verplicht om alle gegevens over de financiering van de Betuwelijn openbaar te maken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. De redactie van NRC Handelsblad heeft daarmee vergeefs om de gegevens gevraagd. Een journalist van die krant twijfelt of een rendabele financiering van de Betuwelijn haalbaar is en spande daarom de procedure aan. Hij deed daarin een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Volgens de afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State is de weigering van het ministerie terecht. Publicatie van de gegevens zou de toekomstige onderhandelingen van de minister over private financiering van de Betuwelijn ernstig schaden, zo luidt de uitspraak. “Het belang van openbaarmaking weegt niet op tegen de mogelijke schade toegebracht aan het financiele belang van de Staat der Nederlanden”.

Reageer op dit artikel