nieuws

EU-omschrijving mkb aangescherpt

bouwbreed

Alleen ondernemingen met minder dan 250 werknemers ke in de toekomst nog onder het midden- en kleinbedrijf gerekend worden. Verder mogen ze geen omzet behalen die de veertig miljoen ecu (tachtig miljoen gulden) te boven gaat.

Dat blijkt uit de nieuwe criteria voor het midden- en kleinbedrijf die de Europese Commissie donderdag heeft bekendgemaakt. De nieuwe criteria zijn belangrijk voor de Europese subsidieverlening aan bedrijven. Over het algemeen zullen de scherpere richtlijnen geen gevolgen hebben voor het Nederlandse bedrijfsleven. In Nederland geldt een onderneming met meer dan honderd werknemers in de meeste gevallen al niet meer als midden- en kleinbedrijf. In Europees verband bestond een limiet van vierhonderd personeelsleden.

Naast een bepaalde omvang van personeelsbestand en omzet speelt in de nieuwe richtlijnen ook een zekere onafhankelijkheid een rol. Een onderneming mag voor niet meer dan 25 procent eigendom zijn van grotere bedrijven of joint-ventures daarvan.

Verder mag het balanstotaal de 27 miljoen ecu (54 miljoen gulden) niet overschrijden.

Reageer op dit artikel