nieuws

Eindhoven zet werklozen in de bouw aan ’t werk

bouwbreed

Eindhoven gaat de komende twee jaar honderd langdurig werklozen in de bouw aan het werk helpen. Bij aanbestedingen zal de gemeente dwingend voorschrijven dat bouwondernemingen langdurig werklozen in dienst nemen. Vooralsnog gaan de werklozen in verbeteringspoen aan de slag. Mocht dat een succes zijn dan zullen ze ook bij de realisering van de Vinex-bouwopgave worden ingeschakeld.

De inspanning om in de komende twee jaar in ieder geval 100 langdurig werklozen in de bouw aan het werk te helpen is in het convenant ‘Social-Return voor de Bouwsector’ vastgelegd. Dit convenant is afgelopen week door vertegenwoordigers van de gemeente Eindhoven, RBA-Zuidoost-Brabant, de NVOB afdeling Oost Brabant, de Bouw- en Houtbond FNV, de Kamer van Koophandel en de Stichting BouwVakWerK regio Noord-Brabant van handtekeningen voorzien.

Voor de uitvoering van het po is een heel apparaat in de steigers gezet. Zo is er onder meer een werkgroep ingesteld waarin de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, stichting Nieuw Werk regio Eindhoven samen met het Arbeidsbureau, de Stichting BouwVakWerk en het NVOB zit.

Begeleiding

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het uitwerken van het Plan van Aanpak met betrekking tot de werving, scholing, begeleiding en plaatsing van de werklozen. Het pomanagement wordt door de stichting Nieuw Werk van de gemeente Eindhoven en de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd. De selectie van de geschikte kandidaten is in handen van het arbeidsbureau. “De werkgroep gaat ervan uit dat ongeveer 125 personen moeten deelnemen om uiteindelijk aan honderd kandidaten een contract aan te ke bieden. Dat contract houdt een vaste baan in van 35 uur per week voor tenminste een half jaar lang werken bij een bouwbedrijf”, aldus de gemeente Eindhoven in een toelichting op het gesloten convenant.

Eindhoven gaat ervan uit dat uiteindelijk 80 procent van de deelnemers door het po een vaste baan krijgen. Met de ‘social return’ is f. 3,8 miljoen gemoeid die voor een belangrijk deel uit subsidiebijdragen wordt bekostigd.

Aanbestedingen

Vooralsnog worden de langdurig werklozen bij verbeteringspoen ingezet. Hierbij gaat het om poen zoals de verbetering van de bedrijfsomgeving de Witte Dame, het Stadhuisplein en het Stadionplein. De Witte Dame is de naam van voormalige Philips-bedrijfspanden waarvoor ingrijpende vernieuwingsplannen op stapel staan. “Binnenkort besluit de gemeenteraad over het voorstel om een bibliotheek in een van de gebouwen te plaatsen en verder moet de Academie voor Individuele Vormgeving er worden ondergebracht. De directe omgeving wordt met de vestiging van winkelvoorzieningen verlevendigd”, zo licht een woordvoerder de plannen toe.

Eindhoven eist in de aanbestedingsprocedure dat bouwbedrijven ruimte voor langdurig werklozen inruimen. “Bij de gunning is dus naast de prijs en kwaliteit ook het aantal banen dat een bouwbedrijf ter beschikking heeft van doorslaggevend belang.”

Mocht de werkwijze zoals die in het convenant is uitgestippeld aanslaan dan overweegt Eindhoven het ook toe te passen voor de ontwikkeling van de Vinex-locaties. In het kader van de Vinex moet Eindhoven vele duizenden woningen wegzetten. Door middel van ‘social return’ kan die opgave in de visie van de lichtstad effecten hebben op de bestrijding van de grote werkloosheid in de regio.

Belangstelling

“Over belangstelling voor het po hebben we niet te klagen”, zegt de gemeentewoordvoerder desgevraagd. “Inmiddels wordt met twintig kandidaten de procedure doorlopen. Daar zit zelfs iemand tussen die al acht jaar werkloos is. Dat is toch wat.” Belangrijk punt in het werkgelegenheidsplan is naast scholing ook de begeleiding. “Mensen die al jaren thuis zitten hebben intensieve begeleiding nodig. Die zijn bepaalde vaardigheden zoals het krijgen van opdrachten of het op tijd beginnen ontwend.”

Reageer op dit artikel