nieuws

Duitsers willen Betuwelijn alleen met ‘vorktrace’

bouwbreed

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen wil niet dat alle goederentreinen die straks over de Betuwelijn razen over een trace, dwars door de stad Emmerich, worden afgevoerd. De Duitse deelstaatminister W. Clement heeft er deze week, bij een bezoek aan minister Jorritsma in Den Haag, op aangedrongen dat de Noord- en Zuidtaktraces (Zevenaar-Duisburg en Venlo-Keulen) tegelijk in gebruik worden genomen.

De deelstaat Noordrijn-Westfalen, en in het bijzonder de grensgemeente Emmerich, lijkt zich ervan bewust geworden wat de consequenties zijn van de Betuwelijn. Als de toevoer van goederen, die in Rotterdam op de trein worden geladen om naar het achterland van Europa te worden vervoerd, echt zo’n vlucht zal namen als Verkeer en Waterstaat verwacht, zal de stad Emmerich hier zwaar onder lijden. Het trace van de Deutsche Bundesbahn (DB), waar de Betuwelijn op ‘aantakt’, loopt dwars door de stad.

De overlast zal naar verwacht onaccceptabel zijn. De gemeente en de deelstaat bekijken om die reden de mogelijkheid om het trace om de stad heen te leggen, een innige wens van de bewoners. Clement, die afgelopen week een onderhoud met Jorritsma had, wil echter ook dat de minister de Betuwelijn al in Nederland afleidt: voor het zuiden via Nijmegen en Venlo naar Keulen, en voor het noorden van Arnhem naar Zutphen en Hengelo richting Bentheim. Dit om de overlast voor Emmerich zoveel mogelijk te beperken.

Verdrag

Minister Jorritsma heeft Clement, aldus medewerker Van der Toorn van de Nederlandse ambassade in Duitsland die dit bezoek heeft bijgewoond, echter fijntjes gewezen op het verdrag dat Nederland in 1992 met de Bondsregering heeft gesloten. Hierin is geregeld dat Duitsland meewerkt aan de ontwikkeling van de Betuwelijn in Duitsland, in die zin dat het Duitse trace zodanig moet worden aangepast dat het de toevoer van goederenwagons vanuit Rotterdam aankan.

Jorritsma heeft Clement dan ook te kennen gegeven dat hij in eerste instantie bij zijn eigen regering moet aankloppen voor aanpassingen rond het trace bij Emmerich. “De overeenkomst met de Bondsregering is inmiddels bekrachtigd. Duitsland kan er dus niet onderuit om mee te werken”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Hsl-oost

Emmerich en de deelstaat zijn daarentegen wel in de gelegenheid om de procedures aanzienlijk te vertragen. En niet alleen voor de Betuwelijn. Straks zal immers parallel aan de goederenlijn de hoge snelheidslijn-oost worden aangelegd.

In hoeverre Clement het op het vertragen van procedures aan zal laten komen is nog onduidelijk. Volgens de woordvoerder van de Nederlandse ambassade in Duitsland is het echter niet reeel om het gelijktijdig gereed komen van de ‘primaire’ Betuwelijn (Zevenaar-Emmerich) en de noord- en zuidtak te eisen. “Nederland richt zich in eerst op de primaire lijn. Dat is altijd duidelijk geweest. Pas als het goederenaanbod zodanig is gestegen dat er uitbreiding nodig is zal worden uitgeweken naar de noordtak en in laatste instantie naar de zuidtak. De procedures voor de aftakkingen van de Betuwelijn in ons land zijn ook nog lang niet gereed. Pas onlangs is een eerste begin gemaakt met de noordtak.”

In hoeverre de Duitse deelstaat in staat is de doorvoer bij Emmerich te dwarsbomen is moeilijk te achterhalen. Volgens de Duitse ambassade ke er ‘enkele jaren uitstel’ worden geboekt. Het pobureau Betuwelijn in Nederland is niet op de hoogte met eventuele vertragingen als gevolg van procedures, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Reageer op dit artikel