nieuws

Doek voor Archeon nog niet gevallen

bouwbreed Premium

De gemeente Alphen a/d Rijn en ABN Amro willen weer met elkaar onderhandelen over het voortbestaan van archeologisch themapark Archeon. Daarmee is het doek voor het attractiepark nog niet definitief gevallen.

De gemeente heeft ABN Amro om een nieuw gesprek gevraagd wat de bank accepteerde. Eind vorige week verschilden beide nog fors van mening. ABN Amro wilde niet opdraaien voor alle tekorten die tot het begin van dit jaar bij Archeon zijn gemaakt. Verder wenste de bank dat de gemeente de voorwaarden afzwakte waaronder die, dat het Archeon grond mag afstoten om zijn verliezen te dekken en om nieuwe investeringen te doen. Komt de gemeente niet over de brug, dan vragen we het faillissement van Archeon aan, zo zette de bank haar wensen kracht bij.

Alphen zei dit te betreuren, maar tegelijkertijd er niets voor te voelen de bank nog verder tegemoet te komen. “Alphen wil op geen enkele wijze gemeenschapsgeld gebruiken om het verlies van de bank teniet te doen of te verkleinen”, aldus wethouder Van der Veen Meerstadt. “De gemeente wil in geen enkele vorm betrokken zijn bij de exploitatie van het archeologische themapark. Het college neemt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de tot nog toe opgelopen verliezen.”

Verliezen

Het gaat om verliezen die volgens de laatste gegevens van ABN Amro zijn opgelopen tot f. 80 miljoen in plaats van de eerder genoemde f. 70 miljoen. Van der Veen Meerstadt noemde dit desgevraagd “merkwaardig gegoochel met de cijfers”.

Overigens heeft Alphen met verbazing kennis genomen van de afwijzende reactie van ABN Amro op het beperkt toestaan van bouwen op het Archeonterrein. Op de vraag of de bank niet bewust aanstuurt op een breuk, antwoordde Van der Veen Meerstadt ontkennend: “De bank heeft geen belang bij een faillissement”, aldus de verantwoordelijke wethouder.

Niet bekend

Reageer op dit artikel