nieuws

Deventer ontwikkelt duurzame woningen op Vinex-locatie

bouwbreed Premium

‘Duurzaam Gebouwd’. Dat staat centraal bij de planontwikkeling van De Vijfhoek, de nieuwe toekomstige woonwijk van Deventer op een Vinex-locatie. Staatssecretaris Tommel, promotor van duurzaam bouwen, opende in het deelgebied ‘Op Den Haar’ een informatiecentrum, waar belanghebbenden geinformeerd ke worden over de bouw van 4600 woningen in deze tuinstad.

Er gaan hier vier poontwikkelaars aan de slag. De eerste – de stitichting Op den Haar, die bestaat uit het samenwerkingsverband BANIJKO (Bam Vastgoed Deventer, Nijhuis Rijssen en Koopmans Enschede) en de Deventer Woningstichting Rentre Wonen is er reeds begonnen. Op korte termijn gevolgd door Amstelland Vastgoed BV Arnhem, Bemog Projektontwikkeling BV uit Kampen en Le Clercq BV uit Twello.

In totaal zullen er tot het jaar 2005 zo’n 4600 woningen worden gerealiseerd, voor het grootste deel bestemd voor de verkoop. Dat blijkt uit de vele fraai ontworpen twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en urban villa’s. Duurzaam bouwen is als thema breed ingezet in de planontwikkeling van de Vijfhoek, aldus wethouder L.J. Bugter van Deventer. Dat resulteerde in ‘duurzaamheidsthema’s’, die als richtingwijzer dienen bij de planuitwerking van de verschillende deelgebieden.

De gemeente stelde een programma van eisen duurzaam bouwen op, die met de ontwikkelaars werd doorgesproken. Afspraak was dat binnen de bouwsom f. 2500 besteed zou worden aan duurzame materialen. De lijst richtte zich zowel op energiebesparing als besparing van water, verantwoorde materiaalkeuze en gescheiden inzameling en verwijdering van bouwafval.

Bij het bestek van de te bouwen woningen is en wordt met Bouw- en Woningtoezicht van Deventer gekeken of dit programma van eisen goed in het bestek is doorgewerkt.

Certificaten

Soms bleek dat voorgestelde alternatieven geen KOMO-certificaat hadden. En dat was volgens het programma van eisen wel nodig, aldus Bugter. “Zo leek een maatregel die positieve milieu-effecten zou hebben te stranden op regelgeving en de traagheid van certificering van een aantal produkten”, aldus de wethouder. “Het blijven vragen naar certificaten bijvoorbeeld brengt ook bij de ontwikkelaar een proces en een inzicht tot stand dat de gemeente zeer serieus met duurzaam bouwen bezig is.”

Bouw- en woningtoezicht ziet er ook tijdens de bouw op toe dat de voorziene milieuvriendelijke maatregelen ook worden gerealiseerd, zoals het werken met 20 % puingranulaat bij het storten van beton, het plaatsen van vurehouten kozijnen en het achterwege laten van verduurzamingsmiddelen, het aanbrengen van waterbesparende kranen en toiletten, goede isolatiematerialen en het plaatsen van hoog rendementsketels.

In de eerste fase van 411 woningen konden er nog niet meer dan 38 worden voorzien van zonneboilers. Doordat Deventer door Holland Solar/Novem werd geselecteerd voor een ondersteuningspo zonne-energie, ke in de komende tweede en derde, dankzij een subsidie van Economische Zaken, tenminste 400 zonneboilers worden opgenomen.

Reageer op dit artikel