nieuws

Derde Energienota van Wijers beneden de maat

bouwbreed Premium

De stichting Natuur en Milieu noemt de Derde Energienota van minister Wijers beneden de maat. Deze moet de aanzet geven tot een duurzame energievoorziening; iets wat op grond van de voorgestelde maatregelen onmogelijk is. Afdoende regelgeving en financiering ontbreken. De nota wijst een economisch structuurbeleid af.

Natuur en Milieu vindt de nota des te bedekelijker omdat de minister de doelstellingen wil overbrengen naar de Vervolgnota Klimaatverandering die hij samen met minister De Boer over enkele maanden uitbrengt. Daarmee zou Wijers zijn collega voor het blok zetten. De Tweede Kamer moet er nu voor zorgen dat het energiebeleid uitgaat van het klimaatbeleid.

Om die reden zou de Kamer de (aangevulde) Energienota in samenhang met de Klimaatnota moeten behandelen. Bij aanvulling denkt Natuur en Milieu aan een jaarlijkse energiebesparing van 2 procent en een verdubbeling van het gebruik van duurzame energiebronnen. Voor de realisatie van deze maatregelen komen onder meer wetgeving, overeenkomsten met het bedrijfsleven en grotere investeringen in zonne-energie in aanmerking. Het beleid laat zich deels financieren met aardgasbaten.

Duurzaam

De nota van Wijers geeft aan dat in 2020 duurzame energie voor 10 procent bijdraagt aan de energievoorziening. In tegenstelling tot wat doorgaans onder de noemer duurzame energie valt merkt de nota ook warmtepompen, opslag van warmte en koude en vuilverbranding als duurzame energie aan. Wijers gaat niet verder in op zijn eerdere plan de energiesector een belangrijk deel van de taakstelling op te leggen.

De nota schrijft voor de komende 25 jaar een efficientieverbetering van 33 procent voor. De minister kiest voor een besparingstempo dat ‘tenminste even groot is als -maar mogelijk groter dan- dat in de afgelopen 30 jaar (1960-1990)’.

De dreigende klimaatveranderingen vereisen echter een steviger tempo dan de voorgestelde 1,5 procent per jaar. Het RIVM noemde een verbetering van 2 procent zeer wel mogelijk.

Het voorstel van Wijers valt volgens Natuur en Milieu temeer mager uit omdat technische verbeteringen alleen al een jaarlijkse besparing van 1 procent teweeg brengen.

Reageer op dit artikel