nieuws

Denemarken is bentoniet-rijk

bouwbreed

In Denemarken worden initiatieven ontplooid om te komen tot de grootschalige winning van bentoniet. Het Geoteknisk Institut gaat in samenwerking met Danmarks Techniske Universitet (DTU) aan de gang met een proefwinning, om de aanwezigheid van het materiaal te documenteren.

De bentonietaders bevinden zich op het eiland Lolland in het zuidoosten van het land en bevatten volgens de huidige schattingen circa eenderde deel van de totale tot dusver bekende wereldreserves. De winning op Lolland kan veel goedkoper plaatsvinden dan voor het gangbare prijsniveau van f. 30 per kubieke meter elders, stelt onderzoeksleider en DTU-professor Arne Villumsen.

Gestreefd wordt om de resultaten in mei beschikbaar te hebben, zodat de winning na de nodige planologische procedures al dit jaar kan beginnen. Hiervoor is een private onderneming opgericht: Dansk Bentonit AS. Men ziet met name een grote markt voor de speciale kleisoort bij de aanleg van membranen onder stortplaatsen met milieugevaarlijk afval. Bentoniet wordt tevens op diverse manieren toegepast als (toevoeging aan) bouwmaterialen.

De regionale overheid is een sterke voorstander van het initiatief in verband met het positieve effect op de werkgelegenheid.

Reageer op dit artikel