nieuws

Den Haag wil hoge artikel 12 bijdrage

bouwbreed

Den Haag is uitermate ontevreden over de f. 30,7 miljoen rijksbijdrage waar het volgens Binnenlandse Zaken als artikel-12-gemeente over het jaar 1995 recht op heeft. De residentie kampt met een structureel tekort op de begroting van ongeveer f. 180 miljoen.

Den Haag handhaaft de ‘oorspronkelijke claim’ om het begrotingstekort ongedaan te maken, maar drukte die claim niet uit in cijfers. Duidelijk is wel dat verantwoordelijk wethouder van Financien L. Engering gokt op een rijksbijdrage die tegen het tekort aan zit.

Den Haag reageert hiermee op een rapport van de Inspectie Financien Lagere Overheden (IFLO) die de financiele situatie van de nooddruftige gemeente onderzocht. Na lang wikken en wegen kwam het adviescollege van het ministerie van Binnenlandse Zaken op het bedrag van f. 30,7 miljoen uit. Den Haag voelt zich in vergelijking met andere grote Nederlandse steden achtergesteld. “De huidige tekorten vinden voor een belangrijk deel hun oorzaak in tekorten op investeringen in stadsvernieuwing, bodemsanering en grondexploitatie. Utrecht, Amsterdam en Rotterdam zijn voor dergelijke tekorten door het rijk geholpen via artikel 12 of rijkssubsidies. In Den Haag ligt het probleem scherper. Na jarenlang bezuinigen en verhogen van belastingen is het financieel weerstandsvermogen van de stad uitgehold.” De gemeente verbaast zich erover dat de IFLO een aantal zaken buiten beschouwing laat en financieel ondeugdelijk handelt. Het gaat dan vooral over het buiten de begroting plaatsen van een deel van de stadsvernieuwingsactiviteiten. Den Haag wil daarvoor meer geld. Het verweer van de gemeente is een stap in de procedure van de artikel-12-aanvraag. De staatssecretarissen Van de Vondervoort en Vermeend moeten uiterlijk 19 juni een beslissing nemen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels