nieuws

Cursisten onderwaterbouw maken ‘droge’ bouwput

bouwbreed

Een bouwput maken en droogleggen is iets dat in de civiele onderwaterbouw van Nederland veel voorkomt. Dat de put dan droog blijft moet eigenlijk vanzelfsprekend zijn. De zes deelnemers aan de proefcursus Civiele Onderwaterbouw in Hedel hebben een ‘droge’ put opgeleverd.

De cursus ‘Civiele Onderwaterbouw’ wordt onder auspicien van het Nationaal Duikcentrum (NDC) in Delft gegeven bij de Pontonniers en Torpedistenschool van het Genie Opleidingen Centrum in Hedel. Het is de eerste cursus ter wereld op het gebied van de civiele onderwaterbouw. De cursus is opgezet op voorspraak van de duikindustrie. De inshore duiker is in eerste instantie duiker. Het gemis aan kennis van zaken van de civiele techniek werd in de praktijk van het duiken in de binnenwateren opgedaan.

Beroepsduikers

De cursus ‘civiele onderwaterbouw’ is primair bedoeld voor beroepsduikers met een certificaat duikarbeid Categorie B/deel I (HSE Part I), die willen gaan werken in de Nederlandse binnenwateren, of daar reeds werkzaam zijn. Speciaal voor de cursus is het cursusboek ‘Civiele Onderwaterbouw’ geschreven. Het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (IMK) verleende daar subsidie voor. Ook de bouwdienst van Rijkswaterstaat is betrokken bij opstellen van de cursus. Het cursusboek telt ruim 200 pagina’s en bevat meer dan 140 illustraties.

Eind januari zijn zes cursisten begonnen aan een proefcursus. De cursus begint met twee weken theorie, gevolgd door twee weken praktijk waarin de cursisten ‘in den natte’ een vloer van onderwaterbeton in een reeds gemaakte damwandkuip maken. De damwa6nd is voorzien van ‘fouten’ die door de6 cursisten moet worden opgelost. De bouwput die de eerste zes cursisten opleverden is drooggezet. En die is drooggebleven. Na nog een week van praktijk en theorie wordt de cursus afgesloten met een schriftelijk examen.

Naar wordt verwacht zal er in de toekomst veel vraag zijn naar de cursus. Dit is gebaseerd op bijvoorbeeld de eis tot certificatie volgens de normen uit de NEN-ISO-9000 serie die door de Bouwdienst Rijkswaterstaat per 1 januari 1997 aan aannemers zal worden gesteld als werk voor deze dienst wordt uitgevoerd.

Eisen

Duikbedrijven moeten zelf aantonen dat ze aan de eisen voldoen. Zowel de hoofdaannemer, die is namelijk opdrachtgever, en Rijkswaterstaat eisen dat. De duikers moeten dus meer kennis van de civiele techniek hebben dan voorheen.

Na de proefcursus zal in september dit jaar de officiele cursus beginnen met twaalf duikers die het brevet ‘Civiele Onderwater Bouw’ ke halen.

Reageer op dit artikel