nieuws

Corporaties in conflict met Rotterdams college

bouwbreed

De opvattingen tussen het college van bestuur van Rotterdam en de corporaties over het te voeren volkshuisvestingsbeleid verharden. De zaak is geescaleerd nu Stichting Tuinstad Zuidwijk en Volkswoningen weigeren om zonder meer 170 goedkope woningen op de Kop van Zuid te gaan bouwen.

In het kader van het volkshuisvestingsbeleid eist de betrokken wethouder Herman Meijer (Groenlinks) dat woningbouwcorporaties op locaties in de binnenstad bereikbare woningen gaan realiseren. Tenminste 40 procent van de huizen moet een huurgrens hebben die beneden de f. 700 ligt.

Voor het po Stadstuinen in de Kop van Zuid heeft Rotterdam in eerste instantie geeist dat er 250 woningen door de twee corporaties zouden worden gerealiseerd. Later is dat teruggebracht tot 170 stuks. Eurowoningen, Era en Grootel zorgen in het po, dat 1 januari 1997 van start moet gaan, voor de marktwoningen.

Stichting Tuinstad en Volkswoningen hebben in de ogen van Meijer een “chantagemiddel” in de strijd gegooid. Om toch 170 huizen op de Kop van Zuid-locatie Stadstuinen te gaan realiseren, willen zij een ‘eerste optierecht’ op de vrijkomende haven- en industriegebied van Katendrecht.

Deze eis druist in tegen het beleid van de wethouder Herman Meijer. Hij vindt optierecht in strijd met het uitgiftebeleid dat beoogt de concurrentie tussen mogelijke opdrachtgevers voor de bouw te vergroten. Daarnaast wil Meijer af van het feit dat corporaties automatisch grond krijgen. In de zomer lanceerde hij het plan om corporaties te gaan afrekenen op hun (sociale) prestaties en daar een ‘rapportcijfer’ voor te geven. Hoe hoger het cijfer hoe meer grond en hoe beter de locatie.

Jan Buma, algemeen directeur van Stichting Tuinstad Zuidwijk, beaamt dat de twee werelden uit elkaar aan het groeien zijn. “Maar chantage, nee. Ik vind het zonde dat ze zo reageren. Wij hebben duidelijk uitgelegd dat het zeer risicovol is om 170 woningen te gaan realiseren. Het minimale verlies is f. 5 miljoen.”

De twee corporaties willen uit een oogpunt van continuiteit alleen nog maar ‘ f. 700-huizen’ bouwen in de uitleggebieden. “We gaan 1500 woningen bouwen in Smitshoek”, zegt Buma. “Overigens is er een overvloed aan bereikbare woningen in het gebied. In de aanpalende wijken Feijenoord en Afrikaanderbuurt is 90 procent bereikbaar en op de Kop van Zuid staan ook nog eens 1300 goedkope woningen.

Onze strategie is dat we andere type woningen aan ons bestand willen toevoegen. Daarom ook het verzoek om ontwikkelcapaciteit voor de toekomst te hebben in de vorm van een eerste optierecht. De gemeente spitst het beleid te veel toe op bereikbaar, terwijl wij andere categorieen willen hebben. Daar zit het fundamentele verschil.”

Reageer op dit artikel