nieuws

Continuiteit zandwinning Achterhoek in gevaar

bouwbreed

Twee omwonenden van de plas ’t Hilgelo in Winterswijk hebben deze week in een spoedprocedure bij de Raad van State in Den Haag verzocht om schorsing van de aan Hoftijzer BV uit Aalten verleende milieuvergunning voor het winnen van zand.

De door GS van Gelderland afgegeven vergunning maakt de winning van gemiddeld 115 ton zand per uur mogelijk uit de plas ’t Hilgelo. Bovendien mag Hoftijzer een zanddepot aanleggen. De omwonenden toonden zich op de hoorzitting bevreest voor aantasting van het waardevolle cultuurlandschap, wijziging van de grondwaterstromen en geluidsoverlast. Vanuit het zanddepot kan stofhinder ontstaan voor de omliggende agrarische gronden aldus de tegenstanders van de zandwinning.

Hoftijzer verzet zich uit alle macht tegen schorsing. Het bedrijf exploiteerde een zandwinplaats aan de Slingeplas bij Aalten. De verwachting is dat de zandwinmogelijkheden daar spoedig op raken. Daarom is al veel geinvesteerd in de nieuwe winplaats ’t Hilgelo. Een groot deel van de benodigde 32 hectare grond die aangekocht moesten worden zijn inmiddels in bezit van Hoftijzer.

Extra geluidwering

De zandzuigers, waarmee zo’n 115 ton zand per uur kan worden gewonnen, zijn met extra geluidwering uitgerust. Extra procedurele vertragingen ke ertoe leiden dat Hoftijzer in een zorgelijke financiele situatie terechtkomt. Terwijl de opbrengst uit de Slingeplas terugloopt is er bij ’t Hilgelo tot nu toe louter geinvesteerd en nog geen korrel zand gewonnen. GS zijn eveneens tegen schorsing van de milieuvergunning. Dat zou de continuiteit van de zandwinning in de Achterhoek en omgeving in gevaar ke brengen. Verder is de milieuvergunning met zoveel waarborgen omgeven dat omwonenden niets te vrezen hebben aldus GS. Over een week blijkt of de Raad van State het daar mee eens is.

Reageer op dit artikel