nieuws

Chaos rond Haarlems bouwplan neemt toe

bouwbreed

De Haarlemse gemeenteraad zit met de handen in het haar omtrent de plannen om op het Enschedeterrein te Haarlem een schouwburg, een rechtbank en woningen te bouwen. Doordat het niet langer duidelijk is welk gedeelte van de bouwplannen wel en welk gedeelte niet doorgaan kan de gemeenteraad geen beslissing nemen. Dit zeggen vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen in de Haarlemse gemeenteraad.

Het was de bedoeling dat de gemeenteraad zich deze week over de plannen zou buigen en een beslissing zou nemen. Dit is echter uitgesteld tot 6 maart omdat het college van plan is een aantal wijzigingen in het ontwerp door te voeren. Zo is het niet langer zeker dat op het terrein een schouwburg verrijst.

Groen Links vindt dat er een heel nieuw plan voor het gebied moet worden gemaakt. De andere partijen zijn iets minder rigoureus maar geen enkele is enthousiast over de gang van zaken. Zo verwacht de VVD dat er binnen afzienbare tijd een goed onderbouwd alternatief komt voor het geval dat de schouwburg wordt afgeblazen. Ook het CDA zit met de schouwburg in de maag. Deze partij houdt vooralsnog vast aan de bouw van het theater. Volgens de Christen Democraten ligt er een raadsbesluit dat er op het terrein een schouwburg moet komen en zo lang het niet duidelijk is waarom dit niet zou ke is er geen reden om te denken over een andere invulling van dit deel van het plan. De PvdA vindt dat als binnenkort geen alternatieven worden gevonden voor de schouwburg de besluitvorming nog langer moet worden uitgesteld.

Grondsaldo

In het artikel over het Haarlemse bouwplan dat op 31 januari in deze krant stond was sprake van een negatief grondsaldo van f. 2,1 miljoen, dit moet zijn f. 21 miljoen.

Reageer op dit artikel