nieuws

Buurgemeenten Maastricht moeten worden ingelijfd

bouwbreed Premium

De gemeente Maastricht heeft als centrumstad voor de komende 25 jaar onvoldoende ruimte om de behoefte aan terreinen voor woningbouw, bedrijven en recreatieve voorzieningen te realiseren. Dat staat te lezen in het rapport ‘Complete stad voor een complete regio’.

Daarom wordt er als conclusie gepleit voor een gemeentelijke herindeling. De wens tot gemeentelijke herindeling is ingegeven door het standpunt dat het kabinet hanteert voor gemeenten met een centrumfunctie, zoals Maastricht er een is. Het kabinet gaat er van uit dat door middel van herindeling dergelijke centrumgemeenten voor een periode van tenminste 25 jaar op eigen grondgebied voldoende woningbouw-, kantoor- en bedrijfslocaties moeten ke realiseren.

Voor wat de woningbouw betreft is het wellicht mogelijk tot het jaar 2005 nog volledig binnen het stedelijk gebied van Maastricht te bouwen. Al verbindt het college van B en W daar wel de voorwaarde aan dat binnenstedelijke locaties met rijkssteun ke worden aangepakt.

Opeisen

Voor de periode daarna is op regionaal niveau ruimte nodig. Ver voor de eeuwwisseling zullen daartoe keuzes moeten worden gemaakt gezien de lange looptijd van planvoorbereiding. Vanaf het jaar 2005 zullen er nog maximaal 5400 woningen tot 2025 moeten worden gerealiseerd, voor de helft als gestapelde bouw, voor de overige ten behoeve van ‘grondgebonden’ woningen.

Ten behoeve van kantoorvestigingen denkt Maastricht tussen 2005 tot 2025 zo’n 400.000 m2 bruto vloeroppervlak aan ruimte te moeten reserveren. Dat zou volgens het rapport nog binnen de stedelijke ruimte ke.

Veel problematischer is de behoefte aan ruimte voor bedrijven. Nu al wordt er over de gemeentegrenzen heen gekeken en getracht via samenwerking met omliggende gemeenten in te spelen op de vraag naar bedrijfsterreinen. De gemeente denkt zeker 350 ha grond buiten de stad te moeten opeisen.

Ook heeft Maastricht nog eens 250 ha nodig om recreatieve groenvoorzieningen aan te leggen, aldus het college. Dat is ook van mening dat samenwerking van gemeenten op vrijwillige basis niet optimaal zal werken. Er is een centrale sturing nodig, zodat gemeentelijke herindeling nodig wordt.

Manhattan

Burgemeester Houben liet weten nog niet te hebben nagedacht over de vraag welke gemeenten de stad graag zou willen inlijven. Maar wel bestempelde hij de zeven Mergellandgemeenten ( Eijsden, Margraten, Meerssen, Valkenburg, Gulpen, Wittem en Vaals) en de gemeente Beek, door de nabijheid van het vliegveld, als “zeer interessant”.

Het stadsbestuur heeft deze gemeenten inmiddels over zijn plannen geinformeerd. “We willen beslist geen Manhattan aan de Maas worden”, aldus directeur H. Smeets van Stadsontwikkeling en Grondzaken Maastricht. “De identiteit van de kleine dorpskernen willen we intact houden.”

In juni bepalen gedeputeerde staten van Limburg over een eventuele herindeling in Limburg. De Tweede Kamer neemt eind volgend jaar het definitieve besluit.

Reageer op dit artikel