nieuws

Bouwbesluit beperkt vormgeving gebouw

bouwbreed Premium

Op initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten onderzoekt adviesbureau DHV/AIB in hoeverre de nieuwe bouwregelgeving ongewenste consequenties heeft voor de architectonische vormgeving. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft voor dit onderzoek subsidie beschikbaar gesteld, aldus meldt het verenigingsblad BladNA van de BNA.

Als voorbeeld noemt de BNA, dat sinds het bouwbesluit de aloude ontsluiting van etagewoningen door middel van een portiek niet meer mogelijk is bij woongebouwen boven de zes meter.

In de praktijk zijn er volgens de BNA meer van dit soort onverwachte consequenties. De BNA wil deze inzichtelijk maken voordat fase 2 van het bouwbesluit (met regels voor scholen en gebouwen voor de gezondheidszorg) in werking treedt. Medio juni wordt de rapportage van DHV/AIB verwacht.

Reageer op dit artikel