nieuws

Beweegbare brug is duur maar komt toch veel voor

bouwbreed Premium

Een beweegbare brug is een compromis tussen kosten en ongemak. Iedere constructeur heeft zo zijn eigen ideeen om tot aanvaardbare oplossingen te komen. De wildgroei van verschillende constructies lijkt daardoor bij beweegbare bruggen nauwelijks te stuiten. Het eind komt pas in zicht als de ongemakken de kosten overtreffen.

In het boek ‘2000 jaar beweegbare bruggen’ hebben de auteurs getracht orde te scheppen in de grabbelton van mogelijkheden in de vormen en typen van de beweegbare bruggen. In dertien hoofdstukken worden vele gewone en bijzondere brugtypen bijeengebracht. Het geeft een duidelijk beeld van zowel vormgeving als de toegepaste technieken. De illustraties, er zijn unieke foto’s opgenomen, dragen daar zeker aan bij.

Ingegaan wordt op: schipbruggen en vlotbruggen, valbruggen, oorgatbruggen, ophaalbruggen, Strauszbruggen, basculebruggen, rolbruggen, draaibruggen, kraanbruggen, hefbruggen en pontbruggen.

Maar ook mechanica, bewegingswerken en materialen krijgen een plaats. Duidelijk wordt gemaakt dat bij het ontwerp- en constructieproces van een brug heel veel facetten en disciplines een rol spelen.

De beweegbare brug komt naar voren als een noodzakelijk kwaad. Daarover bestaat geen verschil van mening. De totale kosten van een beweegbare brug zijn nu eenmaal hoog. Ze ke opgebouwd gedacht worden uit kosten van een vaste brug vermeerderd met kosten voor contragewicht, voor werktuigbouwkundige een elektrotechnische voorzieningen en ook de salariskosten van de brugwachter. De fundering moet zwaarder worden vanwege het contragewicht en brug en pijlers moeten beschermd worden door een remmingswerk.

Touwtrekken

De scheepvaart en het weg-en spoorwegverkeer mogen in het algemeen niet zijn ingenomen met beweegbare bruggen toch wordt deze soort vaak verkozen boven vaste brug. In het voortraject tot een keuze worden meningen, uitgangspunten, belangen en overwegingen bijeengebracht. Vaak is de kans slechts theoretische dat ze volledig met elkaar zijn te verzoenen.

Prioriteiten

Afwegen en touwtrekken over prioriteiten geeft uiteindelijk het programma van eisen dat als basis dient voor de feitelijke bouw. Veelal wordt gekozen voor een beweegbare brug. Nederland kan gezien worden als het land van de beweegbare bruggen bij uitstek.

‘2000 jaar Beweegbare bruggen’ door Henk de Jong en Nico Muyen, Uitgeverij Elmar BV, prijs f69,50, 344 pagina’s, geillustreerd, ISBN 90 389 0286 7

Reageer op dit artikel