nieuws

B en W Haarlem houden vast aan nieuwe schouwburg

bouwbreed

Op het terrein van het voormalige Enschede-complex in de binnenstad van Haarlem wordt een schouwburg gebouwd. Burgemeester en wethouders hebben besloten vast te houden aan het omstreden plan.

Op de bouw van de schouwburg was, onder meer door de rijksbouwmeester en vanuit de Haarlemse bevolking, forse kritiek geuit. Onder druk van die bezwaren besloot de gemeente samen met projectontwikkelaar ING Vastgoed onderzoek te doen naar een mogelijk alternatief.

Onderzocht is de mogelijkheid om geen schouwburg, maar een nieuwe vestiging van de Toneelschuur op het Enschede-terrein (dat nu De Appelaar heet) te bouwen. Volgens het Haarlemse college levert dat alternatief echter een extra tekort op van zeventien miljoen gulden. “Dat is voor de gemeente niet op te brengen”, zei wethouder P. Schouten van ruimtelijke ordening vrijdagmiddag.

Behalve een nieuwe schouwburg omvat het bouwpo in de binnenstad een rechtbank, een parkeergarage, kantoren en appartementen. De totale investering bedraagt f. 60 tot f. 65 miljoen. Tegenstanders van het college verwachten dat de nieuwbouwplannen een debacle teweeg zullen brengen, dat te vergelijken is met de Stopera in Amsterdam en het Haagse stadhuis. De 1800 bezwaarschriften die vanuit de bevolking binnenkwamen op het plan werden allemaal afgewezen.

Overigens zijn er over de bouwhoogte van het plan nieuwe problemen ontstaan. Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat vanaf het Spaarne de bovenste bouwlaag van de rechtbank goed te zien is. Eerder werd daar niet van uitgegaan. Vooral de Rijksdienst voor Monumentenzorg maakt nu bezwaren, omdat het beschermde stadsgezicht van Haarlem in het geding is. De Rijksgebouwendienst, verantwoordelijk voor de nieuwe rechtbank, verzet zich echter tegen vermindering van het aantal bouwlagen.

Het is nog onduidelijk wat er met de huidige Haarlemse schouwburg gaat gebeuren. Het college heeft eerder vastgelegd dat het gebouw in elk geval behouden moet blijven. De gemeenteraad van Haarlem heeft op 6 maart het te woord over de invulling van het vroegere Enschede-terrein.

Reageer op dit artikel