nieuws

Atag straalt optimisme uit door verdere groei in 1996

bouwbreed

Atag, onder andere leverancier van keuken- en verwarmingsapparatuur, zag het nettoresultaat in 1995 sterk stijgen van f. 16,6 miljoen naar f. 28,4 miljoen. In 1994 werd de nettowinst nog sterk gedrukt door buitengewone lasten van f. 9,7 miljoen.

Het bedrijfsresultaat over 1995 daalde iets van f. 49,8 miljoen naar f. 48,9 miljoen. De totale concernomzet ging in het afgelopen boekjaar met 19,1 procent omhoog tot f. 801,7 miljoen. De gekochte omzet bedroeg op jaarbasis f. 300 miljoen.

Het bedrijf is optimistisch over het lopende boekjaar. Door aankopen van fabrieken in Duitsland, Hongarije en Nederland stevent Atag op een omzet van een miljard gulden. Zo kocht men onlangs de Nederlandse zonne-energiespecialist Luigjes. Men verwacht een voortgaande groei en een verbetering van het resultaat door grotere efficiency.

Beleggers waren duidelijk tevreden over de resultaten. De koers op de Amsterdamse beurs klom direct na het bekendmaken van de cijfers met f. 5,50, om later terug te zakken tot een winst van f. 3,60 op f. 112,10.

De kernactiviteit Home Products (keuken- en verwarmingsapparatuur, sanitairprodukten) boekte een omzetstijging van 26 procent tot f 591 miljoen. Deze divisie realiseert inmiddels 42 procent van zijn omzet in Duitsland, evenveel als in Nederland. Een verdere stijging is onder meer te verwachten van de Duitse fabrikant van keuken- en verwarmingsapparatuur Seppelfricke, goed voor een omzet van f. 175 miljoen.

Duitse techniek

De Duitse markt blijft volgens Atag van buitengewoon belang, hoewel de woningbouw er achter blijft. Directie-voorzitter Manschot blijft er mogelijkheden zien, omdat de Duitse techniek nauw aansluit op de Nederlandse en omdat de Duitsers meer belang hechten aan een goede kwaliteit dan aan een lage prijs.

Atags fietsendivisie profiteerde met name van de anti-dumpingheffing van de Europese Gemeenschap. De import uit het Verre Oosten van goedkope fietsen liep daardoor terug, zo schrijft de directie. De Europese fietsenmarkt handhaafde zich in het afgelopen jaar ongeveer op het niveau van 1994. De fietsentak, ofwel Atag Cycle Group, die zich vooral richt op de produktie van de duurdere tweewielers, boekte een omzetstijging van 4 procent. In Nederland en Frankrijk noteerde Atag terreinwinst. De herstructurering van de in september 1995 overgenomen onderneming Hercules is vrijwel voltooid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels