nieuws

Arbobeleid in bouw komt aardig uit de verf

bouwbreed

Bij bouwbedrijven, waar een V(eiligheid)-, G(ezondheid)- en W(welzijn)scommissie of arbocommissie is ingesteld, komt het arbobeleid van de Ondernemingsraad behoorlijk uit de verf. Ondernemingsraden met een VGW-commissie boeken daarbij overigens meer resultaat dan een door de werkgever ingestelde arbocommissie.

Dat blijkt uit een in opdracht van de bouw- en houtbond FNV ingesteld onderzoek door de Wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Leiden.

Het aantal geregistreerde ondernemingsraden in de bouw- en houtnijverheid bedraagt nu 883. Dat zijn er 200 meer dan drie jaar geleden. Maar nog ruim 1600 bedrijven met meer dan 35 personeelsleden in bouw-, meubel- en houtindustrie en woningcorporaties hebben nog altijd zo’n overlegorgaan niet ingesteld.

Het onderzoek heeft aangetoond dat het werken aan verbetering van de arbeidsomstandigheden beter wordt aangepakt door VGW-commissies dan door arbocommissies. Arbo-commissies worden ingesteld door de directie en kennen veelal niet zo veel or-vertegenwoordigers. Een VGW-commissie wordt ingesteld door de Ondernemingsraad, die ook de rechten van een OR op dit terrein kan delegeren.

Ad hoc-problemen

Er wordt door ondernemingsraden, VGW-/Arbocommissies veel aandacht besteed aan ad hoc-problemen. Bovenaan de aandachtslijst staat ziekteverzuimbeleid, direct gevolgd door persoonlijke beschermingsmiddelen. Werkoverleg scoort als derde, gevolgd door behandeling van onveilige situaties. Vastgesteld is dat wanneer een dergelijk onderwerp wordt aangepakt de kans op succes ongeveer op 50 procent ligt.

Inspectiedienst SZW

Het onderzoek heeft echter ook aangetoond dat de diverse commissies een fundamentele aanpak van arbeidsomstandigheden, de zogenaamde aanpak bij de bron zoals door de Arbowet vereist, nog onvoldoende uitoefenen. Zo blijkt de aandacht voor een fundamentele vermindering van lichamelijke belasting, de werkdruk en de onveiligheid, te gering te zijn.

Op dit punt vindt de bouwbond-FNV zou de overheid de nodige steun ke verlenen. Als die overheid namelijk in bedrijven een bronaanpak van arbeidsomstandigheden voorstaat, moet ze directies van bedrijven, die daartoe niet bereid zijn, aan laten spreken door de Inspectiedienst van Sociale Zaken.

De mogelijkheden om de I-SZW in te schakelen bij een meningsverschil tussen een directie en een OR zouden moeten worden vergroot en de Inspectiedienst zou meer dan in het verleden, ondernemingsraden die door de directie worden gedwarsboomd, moeten ondersteunen.

Veelal ontbreekt het de commissies aan kennis en inzicht om een fundamentele aanpak van arboproblemen. Volgens dit onderzoek speelt daarbij de houding van directies een belangrijke rol. Directies beperken zich doorgaans tot een beperkt aantal randvoorwaarden van arbobeleid, zoals het contracteren van een arbodienst, ziekteverzuimbeleid en -registratie.

Arbodiensten

Arbodiensten worden nog te weinig ingeschakeld om slechte arbeidsomstandigheden te voorkomen. Op dit moment wordt 40 procent van de ondernemingsraden en commissies niet door een arbodienst ondersteund.

De bouwbond FNV wil tegemoet komen aan de wens van 80 procent van de ondernemingsraden en commissies om meer ondersteuning. Daartoe heeft men een aantal adviezen voor een goed arbobeleid bijeengebracht in een brochure ‘Sleutelen aan arbeidsomstandigheden’.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels