nieuws

Aquaduct en brug bij Harderwijk-Zeewolde bereiken ontwerpfase

bouwbreed

De aanbesteding van de reconstructiewerkzaamheden aan de oeververbinding tussen Harderwijk en Zeewolde in de N302 is weer een stapje dichterbij gekomen.

Provinciale staten van Flevoland hebben in hun laatste vergadering geld beschikbaar gesteld voor de externe voorbereiding en begeleiding van het po. De onderzoek- en ontwerpfase kan nu beginnen. Met het project is een bedrag gemoeid van f. 48 miljoen. Voorzien is de aanleg van een aquaduct en een half hoge brug, en de verwijdering van de Hardersluis.

Het provinciebestuur heeft ook zijn goedkeuring verleend aan het convenant Flevoland-Almere voor de periode 1995-2005. In dat kader verleent de provincie tot 2000 f. 53,4 miljoen steun aan Almere, waarmee een duidelijke impuls wordt gegeven aan de stedelijke en economische ontwikkeling. Voor de jaren na de millenium-wisseling zal de provincie proberen f. 24 miljoen vrij te maken voor de gemeente.

Reageer op dit artikel