nieuws

Amsterdamse musea willen nieuw depot

bouwbreed Premium

Het Stedelijk Museum en het Amsterdams Historisch Museum willen een nieuw depot. Voor de bouw van een nieuwe opslagruimte is f. 17 miljoen nodig. Dat is een van de punten van het Stedelijk in de beleidsnota 1997-2000, die het onlangs naar de gemeente Amsterdam stuurde.

Het Stedelijk Museum heeft ook een depot in het museumgebouw van ongeveer 2000 m2. Dat heeft redelijke bewaarcondities, in tegenstelling tot het buitendepot in Amsterdam-west, dat het museum deelt met het Amsterdams Historisch Museum. Daar zijn de bewaarcondities volgens zakelijk directeur H. Bongers slecht.

Hij verwacht dat de nieuwe ruimte omstreeks het jaar 2000 open kan. De hoogte van de investering baseert de zakelijk directeur op het aantal voorgenomen vierkante meters van 6550.

Als de nieuwbouw klaar is, een paviljoen naar ontwerp van de Portugese architect Siza, heeft het museum per jaar ruim f. 1 miljoen extra nodig voor de exploitatie van het museum.

De gemeente Amsterdam draagt jaarlijks ruim f. 15 miljoen bij aan de exploitatie van het Stedelijk Museum.

Extra budget

Het extra exploitatiebudget dat het museum nodig heeft als de nieuwbouw klaar is, naar verwachting eind 1999, is overigens minder dan het was geweest als de nieuwbouw naar een ontwerp van de Amerikaanse architect Venturi gerealiseerd was. Dan was er een tekort van f. 3,7 miljoen per jaar op de exploitatie geweest, aldus de nota.

De nieuwe vleugel betekent een uitbreiding met 30 procent ten opzichte van het huidige gebouw.

Reageer op dit artikel