nieuws

Amersfoort wil bouwen op terrein van de COVA

bouwbreed

Het gemeentebestuur van Amersfoort gaat uit van liquidatie van de veevoederfabriek de Cooperatieve op- en overslagvereniging Amersfoort W.A. Verplaatsing van het bedrijf zou gezien de marksituatie niet reeel zijn.

Woordvoerders maakten dat bekend tijdens een hoorzitting bij de Raad van State. De hoorzitting werd gehouden naar aanleiding van een door de COVA aangespannen spoedprocedure. De COVA eist daarin schorsing van de uitwerkingsplan Eemkwartier-oost (Gildekwartier), zoals dat door de gemeente is vastgesteld en door de provincie is goedgekeurd.

Op basis van dit plan willen Heilijgers Projekten en de Projectontwikkelingsmaatschappij Van Zwol BV in het totaal 285 woningen realiseren. Er zullen een paar woningen van rond de drie ton worden gebouwd, maar voor de meeste exemplaren moet drie en een halve ton en meer worden betaald. In december dit jaar zou met de bouw van de eerst woningen gestart moeten worden.

Er is echter een probleem: de COVA is nu nog in het plangebied gevestigd. COVA wil niet vertrekken voordat er met de gemeente overeenstemming is over een schadevergoedingsregeling. Gesprekken tussen gemeente en bedrijfsleiding hebben tot op heden niets opgeleverd. De gemeente is reeds een onteigeningsprocedure begonnen, die men begin volgend jaar afgerond hoopt te hebben.

Liquidatie

Directeur W.J. van Schaik vertelde dat er inmiddels ergens een stuk bedrijfsgrond is, waarop een optie is genomen. Hij gaat uitdrukkelijk uit van verplaatsing van het bedrijf en niet van liquidatie. Waar de nieuwe vestigingslocatie is, wil hij niet zeggen.

Volgens de gemeente werken er niet meer dan tien mensen bij de COVA. Er zou een onderzoek zijn verricht naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. “U moet er nu eens gaan kijken. De hele Eem ligt door de vorst dicht. Er komt al weken geen schip. Er gebeurt niets”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Volgens hem is uit het onderzoek en de feitelijke situatie gebleken dat de COVA beter geliquideerd kan worden.

Het is de vraag of deze discussie echt van belang is in de procedure bij de Raad van State. Feit is in elk geval dat de COVA nu nog ter plaatse is gevestigd en dat is een factor waar men rekening mee heeft te houden omdat de cooperatie gedurende de loop de jaren bepaalde rechten heeft opgebouwd. Indien behandelend rechter bij de Raad van State, D. Dolman, besluit het uitwerkingsplan te schorsen, dan kan de gemeente voorlopig geen bouwvergunningen verlenen voor de woningen.

Reageer op dit artikel