nieuws

Amersfoort kan Gildekwartier verder ontwikkelen Het gemeentebestuur van Amersfoort kan bouwvergunningen gaan verlenen op basis van het uitwerkingsplan Eemkwartier Oost (Gildekwartier). Dat is bekend geworden bij de Raad van State.

bouwbreed

Daar had de veevoederfabriek de Cooperatieve Op- en Overslagvereniging Amersfoort w.a. (Cova) schorsing van het uitwerkingsplan verzocht. Het plan voorziet in de bouw van 285 woningen, de Cova zal daarvoor moeten wijken.

Met de gemeente onderhandelt de Cova nog over hetzij een liquidatievergoeding, hetzij een verplaatsingsvergoeding. De cooperatie eiste bij de Raad van State schorsing van het uitwerkingsplan voor het Gildekwartier, de wijk zou pas verder ontwikkeld mogen worden als de cooperatie en de gemeente tot overeenstemming zijn gekomen over een schadevergoeding. Behandelend rechter D. Dolman heeft echter geen aanleiding gezien het verzoek van de Cova te honoreren. De schriftelijke motivering van Dolman volgt later. Het Gildekwartier wordt ontwikkeld door Heilijgers Projekten en de poontwikkelingsmaatschappij van Zwol BV.

Reageer op dit artikel