nieuws

Advertenties PUR-isolatie enigszins misleidend

bouwbreed

De Reclamecodecommissie heeft geoordeeld, dat de reclame die het bedrijf Pluimers Isolatie te Rijssen over polyurethaanschuim als vloerisolatie in de Twentse bladen Tubantia en de Twentse Courant heeft laten plaatsen, enigszins misleidend is.

Het bedrijf Pluimers Isolatie in Rijssen brengt polyurethaanschuim (PUR) aan onder vloeren van huizen. Aan het PUR kleven volgens de klager W. van Heerde te Drunen nogal wat milieubezwaren. PUR bevat volgens hem HCFK, een stof die de ozonlaag aantast, zij het veel minder dan CFK. Bij het aanbrengen komen er ook schadelijke dampen vrij. In de advertenties ‘verkoopt’ Pluimers de vloerisolatie als zijnde ‘absoluut milieuveilig’. Daarbij verwijst hij naar een onderzoek door het ministerie van VROM, dat dit zou bevestigen. Dat blijkt maar ten dele juist te zijn. De klager W. van Heerde krijgt van de Reclamecodecommissie ook niet op alle punten gelijk. Zo oordeelt ze, dat uit de samenvatting van het ministerie van VROM betreffende ‘dampremmende voorzieningen voor woningen op verontreinigde grond’ blijkt dat de klager ongelijk heeft.

De commissie neemt het verweer van Pluimers over dat de stelling van de klager, dat de milieubezwaren van PUR-isolatie groter zijn dan de bijdrage die erdoor wordt geleverd door het beteugelen van het energieverbruik, onjuist is. “Anders zou immers het ministerie het produkt niet promoten”, aldus de commissie.

Uiteindelijk beoordeelt de commissie de klachten van de klager niet ontvankelijk, maar adviseert Pluimers wel op een andere wijze te adverteren, die meer recht doet aan de juistheid. De klager overweegt nog in beroep te gaan bij het college van beroep van de stichting Reclamecode.

Reageer op dit artikel