nieuws

Aanhangwagen voor milieuveilig transport gevaarlijke stoffen

bouwbreed

Schildersbedrijven vervoeren regelmatig zelf gevaarlijke stoffen zoals verf, oplosmiddelen, gasflessen, verfafval etc. Voor dit soort van vervoer zijn tal van wettelijke eisen gesteld. Eisen die steeds verder worden aangescherpt. Als antwoord op deze regelgevingen heeft Hofstede BV een aanhangwagen speciaal voor de schildersbranche ontwikkeld.

Op het vervoer van typische ‘schildersprodukten’ zoals verf, oplosmiddelen, gasflessen verfafval etc. is de Wet Gevaarlijke Stoffen van toepassing, of dit vervoer verricht wordt in eigen beheer of niet.

Het op de Wet Gevaarlijke Stoffen gebaseerde Reglement Vervoer over Land van Gevaarlijke Stoffen (VLG) bevat de concrete voorschriften die voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over land gelden. Soms is het vervoer van gevaarlijke stoffen vrijgesteld van een of meer van deze voorschriften. Voor schildersbedrijven zijn deze vrijstellingen van belang.

Totale vrijstelling

Gevaarlijke stoffen die zich in een samengestelde verpakking bevinden leveren weinig of geen gevaar op. Daarom is het vervoer van op deze wijze verpakte stoffen (ongeacht de hoeveelheid) in het geheel vrijgesteld van de ADR/VLG-voorschriften. Van een samengestelde verpakking is sprake indien een kleinere binnenverpakking (bijvoorbeeld een fles of een blik) zich bevindt in een grotere buitenverpakking (bijvoorbeeld doos). Voorwaarde voor totale vrijstelling is wel dat de verpakkingen intact zijn en op zichzelf voldoen aan de ADR/VLG-eisen.

De totale vrijstelling vervalt indien de binnenverpakking van de buitenverpakking wordt gescheiden. Daarvan is sprake indien bijvoorbeeld flessen peut uit een kartonnen doos worden genomen en los worden vervoerd.

Gedeeltelijke vrijstelling

Op het vervoer van kleine hoeveelheden kan een gedeeltelijke vrijstelling worden verkregen. Om te beoordelen of van deze ‘1000 punten’ vrijstelling gebruik kan worden gemaakt moet eerst het aantal daaraan toe te kennen punten worden berekend. Dit aantal is afhankelijk van de gevarenklasse, de hoeveelheid in kilogrammen, de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen uit andere gevarenklassen en de vastgestelde vermenigvuldigingsfactor. Voor de concrete berekening kan gebruik worden gemaakt van een vrijstellingstabel. Een voorbeeld daarvan is opgenomen in hoofdstuk 8 van het Praktijkhandboek Milieuzorg Schildersbedrijf.

Schilder en vervoer

Een schildersbedrijf dat met eigen voertuigen gevaarlijke stoffen zoals verf e.a. vervoert is zowel verlader (opdrachtgever voor vervoer) als transporteur. Dit heeft tot gevolg dat het schildersbedrijf in dat geval zelf aan alle vervoerseisen dient te voldoen.

Teneinde in dat geval optimaal gebruik te ke maken van de beschikbare vrijstellingen is het raadzaam niet meer te vervoeren dan strikt noodzakelijk is en zoveel mogelijk te vervoeren in ongeopende, originele, samengestelde verpakkingen.

Wordt slechts een kleine hoeveelheid verf, ammoniak etc. vervoerd dat zich bovendien buiten de originele bepakking bevindt, dan komt de schilder weer terecht in een woud van vervoersbepalingen.

Naast de regels die van toepassing zijn op het vervoer van gevaarlijke gelden dan ook nog regels die van toepassing zijn voor het vervoeren als zodanig.

Deze laatste regels gelden overigens niet indien het laadvermogen van het voertuig minder dan 500 kg. is.

Aanhangwagen

Omdat de wettelijke eisen die worden gesteld aan het transport van gevaarlijke stoffen eerder aangescherpt dan afgezwakt worden, heeft Hofstede BV een schilders-aanhangwagen geconstrueerd die voldoet aan alle veiligheidsnormen en zorg draagt voor milieubewust transport.

De aanhangwagen is ingericht met o.a. een brandblusser, een verbanddoos, een koffer met veiligheidsartikelen en gereedschappen, sjorriemen, rekken, wielkeggen etc. De wagen heeft voldoende ventilatie, een vloeistofdichte vloer met opstaande randen en is voorzien van een imperiaal voor ladders en trappen.

De aanhangwagen is in diverse maten leverbaar en naar eigen wens in te richten.

Het goed doordachte concept neemt daar waar het gaat over regelgevingen t.a.v. transport van gevaarlijke stoffen de schilder een hoop sores uit handen.

De schilders-aanhangwagen van Hofstede BV uit Ugchelen voldoet aan alle, aangescherpte, eisen die worden gesteld aan het vervoer van gevaarlijke stoffen die door schilders worden gebruikt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels