nieuws

Aanbestede bedrag gww in 1995 met – 1 miljard gestegen

bouwbreed

Het totaal aanbestede bedrag in de grond- en wegenmarkt is in 1995 met maar liefst – 1 miljard gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Deze groei van 25% is met name te danken aan de verbetering van de rivierdijken. Verder valt een sterke stijging op van het aantal asfaltwerken in het westen en zuiden van het land.

Een en ander valt op te maken uit de jaarcijfers van de Vereniging Wegenbouw Aannemers Combinatie in Zeist, de prijsregelende organisatie voor de gww-sector.

Het totaal aanbestede bedrag bedroeg in 1995 ruim – 4,7 miljard. In het oosten van het land deed zich de sterkste stijging (+39%) voor. De stijgingen in het westen (+26%) en het zuiden (+22%) liggen rond het landelijk niveau. Het noorden bleef, met een groei van 8%, enigszins achter bij deze opzienbarende ontwikkeling.

De stijging van het aantal grond- en wegenwerken komt vooral voor rekening van de overheidsopdrachtgevers. Er werd 10% meer werken uitgegeven dan in 1994. In de particuliere sector bedroeg de groei 3%. Bij de waterschappen steeg het afgelopen jaar het aantal werken met 17% tot 346. Van alle overheden bleven de gemeenten verreweg het belangrijkst voor de sector. Zij brachten vorig jaar 7090 werken op de markt, ruim 37% van alle grond- en wegenwerken.

Oosten in de lift

Vooral in het oosten hadden de gemeenten meer werk te vergeven (+14%). In het westen bleef de groei van het aantal werken in opdracht van gemeenten (+9%) achter bij de gemiddelde landelijke stijging van 11%. Bij de rijksopdrachtgevers bleek Rijkswaterstaat 4% minder werken op de markt te brengen, maar de overige rijksinstellingen 9% meer.

Als het gaat om het aantal werken is Rijkswaterstaat met slechts 282 (1,5% van het totale aanbod) een kleine factor in de markt. De particuliere sector wordt daarentegen belangrijker. Hier steeg het aantal uitgegeven werken tot 5740 (+2%).

Het door de overheid aanbestede bedrag nam, vergeleken met 1994, toe tot bijna f. 3,5 miljard (+31%). 1995 bleek het jaar van de waterschappen te zijn. Het door deze overheden aanbestede bedrag nam toe tot f. 429,8 miljoen (+296%). De gemeenten waren met ruim f. 2 miljard (+17% en 42% van het totaal aanbestede bedrag) de belangrijkste opdrachtgevers. Vooral de gemeenten in het oosten des lands besteedden meer aan. Zij brachten in deze regio ruim f. 100 miljoen meer op de markt dan in het jaar daarvoor.

Asfalt

Ten opzichte van 1994 steeg het aantal bitumineuze verhardingswerken (asfalt) tot 5653 (+12%). De toename trad vooral op in het zuiden en het westen. Het met deze werken gemoeide bedrag steeg met 34% tot ruim – 1,6 miljard. Het bedrag dat aan grondwerken werd uitgegeven steeg eveneens flink tot bijna – 1 miljard (+75%). Tot de grondwerken worden ondermeer de werkzaamheden voor aanpassing van rivierdijken gerekend. Het gaat hier dus om een stijging met een eenmalig karakter.

Uit de cijfers komt verder naar voren dat de openbare aanbesteding (inclusief die met voorafgaande selectie) populairder wordt bij gemeenten. Het aantal openbare aanbestedingen steeg in totaal tot 1246 (+21%).

Reageer op dit artikel