nieuws

Zwarte Madonna versus Resident

bouwbreed

De paar honderd mannen, vrouwen en kinderen die het ongeluk hebben woonachtig te zijn in de Zwarte Madonna beleven wederom treurige maanden. De zwarte monoliet is een architectonische miskleun van de eerste orde, geklemd tussen het witte hoofdkantoor van het ministerie van VROM en de in somber grijs uitgevoerde kantoortorens van de ministers Hans Dijkstal (Binnenlandse Zaken) en Winny Sorgdrager (Justitie).

Na eerst een paar jaar de bouwherrie van Jan Hoogstads VROM-gebouw te hebben verdragen, daarna te zijn opgezadeld met de vrucht van architect Meier (Haags gemeentehuis, inclusief tochtig atrium), worden de bewoners nu geconfronteerd met de komst van de nieuwe veste van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voorlopig gaan een kleine 450 palen de grond in en moet een tien meter diepe stalen damwand worden geslagen voordat een begin kan worden gemaakt met de bouw van ‘De Resident’ van de Amerikaanse architect Michael Graves. Een operatie die de medewerking vergde van onder meer de Nederlandse architect Sjoerd Soeters, die een gebouw heeft ontworpen dat over de trambaan heenbuigt. In totaal goed voor een kleine 66.000 vierkante meter kantoorruimte en ongeveer 1900 vierkante meter winkels.

Dat in de buurt nog veel meer moois komt, zal de huidige bewoners van de Zwarte madonna minder interesseren, want zij weten zeker jaren na de officiele start van de residentiele bouw nog in de herrie te zullen zitten en te zijner tijd te zijn ingeklemd door kantoren, winkels met allure en parkeerplaatsen voor mensen die dat ke en willen betalen. Voor hen alleen stijgende woonlasten door gemeentelijke heffingen en een teloorgaan van woongenot.

Hoe mooi het allemaal wordt, weten over precies veertien dagen niet alleen de toekomstige bewoners van de Resident, maar ook de financiers, de bouwopdrachtgevers en de buren. Op 8 februari a.s. zullen alle direct betrokkenen – minister Els Borst, Erica Terpstra en bouw’dame’ Margaretha de Boer om er maar een paar te noemen – van de Amerikaan Graves te horen krijgen wat hem heeft bezield twee slanke torens (a 104 meter hoog) met spitse daken te formeren rond het voormalige Transitorium dat uitgepeld en gestript een nieuwe toekomst tegemoet zal gaan. Volgens de gemeente Den Haag is de Resident ruimtelijk gezien de schakel tussen het historische centrum en het nieuwe ‘businessdistrict’. Michael Graves heeft, zo denkt Den Haag, bij zijn peinzen daarmee rekening gehouden. Dat geldt voor het gehele gebied, waarvoor de ontwerpen uit alle hoeken van de wereld op zijn minst spraakmakend zijn te noemen. De bewoners van de Zwarte Madonna ke over een paar jaar constateren of zij behoren tot de historische stad Den Haag of tot het nieuwe ‘businessdistrict’, hetgeen via de individuele huursubsidietabel-met-woongenotpunten zonder moeite is te onderbouwen.

Op de vreugdevolle bijeenkomst op 8 februari a.s. op een van de terrassen van het VROM-kantoor zou wellicht wethouder Noordanus de (niet genodigde?) bewonersvereniging van de Zwarte Madonna ke melden af te zien van welke gemeentelijke heffing dan ook tot het gehele gebied is af- en volgebouwd. En dat zou weer een ‘opsteker’ zijn voor staatssecretaris Dick Tommel die elke (woon)lastenverhoging een gruwel is.

Reageer op dit artikel