nieuws

Woningbouw heeft flink aandeel in omzetgroei

bouwbreed Premium

De bouwbedrijven in Nederland, inclusief de bouwinstallatiebedrijven, hebben in 1995 een 4% hogere omzet gerealiseerd dan een jaar daarvoor. Aannemers, die voornamelijk in de b en u-sector werkzaam waren, deden met een omzetgroei van 5% de beste zaken. De toename van de omzet van gww-aannemers viel, afgezet tegen de verwachtingen, met 2% tegen. Dat blijkt uit informatie die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft verstrekt.

Binnen de b en u-sector zijn het dan weer de woningbouwers die vorig jaar het beste hebben gescoord. In geld gemeten nam de waarde van de woningproduktie met 9% toe tot bijna f. 15 miljard in vergelijking met de activiteiten in 1994.

In 1995 kwam de bouw van 93.000 woningen gereed, 6% meer dan een jaar ervoor. In het westen van het land werden vorig jaar praktisch evenveel woningen opgeleverd als in 1994. Daarentegen laten het Oosten en Zuiden sterke groeicijfers zien van respectievelijk 12 en 21%. In de noordelijke provincies heeft het CBS in 1995 een daling van 9% gemeten.

Eind 1995 waren aannemers bezig met de bouw van 90 a 95 duizend woningen. En dat is ongeveer 8% meer dan eind 1994.

De stijging van het prijsindexcijfer voor woningen benaderde met 3,7% het gemiddelde dat vanaf 1990 kon worden opgetekend. Dat bedraagt namelijk 3,6% per jaar.

Utiliteitsbouw

De waarde van de produktie in de utiliteitsbouw nam in 1995 met 4% toe tot bijna f. 10 miljard. De vraag naar utiliteitsgebouwen lag volgens het CBS eind oktober 1995 9% lager dan een jaar eerder. Die daling komt bijna geheel voor rekening van de budgetsector, waaronder wordt verstaan scholen, ziekenhuizen, gebouwen voor maatschappelijke dienstverlening en overheidsgebouwen.

De vraag naar nieuwe gebouwen in de marktsector – gebouwen voor agrarische doeleinden, nijverheid en handel en zakelijke dienstverlening – blijft stabiel.

Gww-sector

De produktie door gww-aannemers nam ten opzichte van 1994 vorig jaar met niet meer dan 2% toe. En dat terwijl de opdrachtgevers in deze sector eind 1994 nog een groei voorzagen van 8%. Volgens het CBS zijn het vooral de grotere opdrachtgevers geweest die eind 1994 zich te optimistisch hebben getoond. Zij hebben namelijk een deel van de opdrachten doorgeschoven naar 1996.

In geld gemeten denken de opdrachtgevers in 1996 dat er in deze sector voor bijna f. 18 miljard zal worden geproduceerd. Dat is 5% meer dan in 1995 is gerealiseerd. Vooral bedrijven denken meer gww-werk te ke aanbesteden. Het rijk, provincie, gemeenten en waterschappen daarentegen zullen niet meer aan opdrachten uitgeven dan ze in 1995 hebben gedaan.

Voor een juiste interpretatie van de cijfers is het nodig te weten dat de produktiecijfers betrekking hebben op zowel de in eigen beheer uitgevoerde werkzaamheden als ook het werk dat wordt uitbesteed aan derden.

Produktie van nieuwe woningen en andere gebouwen in miljarden guldens, 1990-1995

Herstel Woningen Andere gebouwen Totaal

en markt budget gebouwen

verbouw sector sector 1990 2,8 11,3 8,0 2,3 24,3 1991 2,7 9,9 8,4 2,5 23,5 1992 2,8 10,7 8,3 2,7 24,4 1993 2,4 11,2 6,8 2,7 23,8 1994 2,3 13,5 6,3 3,1 25,2 1995 2,2 14,8 6,4 3,4 26,7

De in dit staatje opgenomen bedragen hebben betrekking op de produktie van woningen en andere gebouwen met een bouwsom van – 50.000 en meer, waarvoor een bouwvergunning is verleend. De bedragen zijn exclusief btw.

Reageer op dit artikel