nieuws

Werkgroep houdt driedaagse cursus bouwen met leem

bouwbreed

Terramorpho, een werkgroep van de Vereniging Integrale Biologische Architectuur (Viba) en het Genootschap Gezond Bouwen, houdt in mei en juni een driedaagse basiscursus ‘leembouw’. Op 11 mei wordt de theorie gedoceerd en op 22 en 23 juni wordt hij in praktijk gebracht. Daarna volgt nog een excursie naar een leembouwpo. De theoriedag vindt plaats in ‘Het Groene Dak’ te Utrecht en de praktijkdagen op een bouwplaats in Belgie. Als er voldoende belangstelling is, volgt ook nog een excursie naar meerdere poen in binnen- en buitenland, in de loop van september of oktober.

De cursus wordt gegeven door deskundigen uit Nederland en Belgie. Hij staat onder leiding van ir. J.P.G. Holst, architect te Geldrop. Aan de orde komen de samenstelling en eigenschappen van leem, de toepassing van leem als bouwmateriaal en de technische en bouwfysische analyse van een lemen woning. Het is mogelijk om deelname te beperken tot de theoriedag. Na afloop van de cursus wordt een bewijs van deelname uitgereikt, waarna het mogelijk is om stage te lopen op een bouwplaats in binnen- of buitenland.

Informatie over de basiscursus ‘leembouw’ is te verkrijgen bij ir. J.P.G. Holst, telefoon 040 2863793.

Reageer op dit artikel