nieuws

Waterschap maakt afwateringsplan voor Rio Torres

bouwbreed Premium

Het Waterschap Roer en Overmaas in Sittard zal, op verzoek van de Midden-Amerikaanse staat Costa Rica, een afwateringsplan maken voor de Rio Torres in Gualdalupe. De gemeente Goicoechea heeft om technische assistentie gevraagd.

Sinds 1992 kampen de bewoners met wateroverlast. De loop van de rivier wordt belemmerd door provisorische oeververdedigingen en lukraak aangebrachte overgangen. De financiering verloopt via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Twee medewerkers van het waterschap gaan in maart 1996 een locatie onderzoek doen naar de hydrologie van de rivier en de waterbouwkundige maatregelen die genomen moeten worden.

Reageer op dit artikel