nieuws

Vernieuwing centrum Almere voor f. 1,5 miljard haalbaar

bouwbreed

Volgens berekening van de gemeente Almere en de marktpartijen MAB en Blauwhoed is het plan dat Rem Koolhaas en zijn bureau OMA voor vernieuwing van het stadscentrum van Almere heeft ontworpen financieel en technisch haalbaar. Het plan omvat onder andere een zakencentrum van 110.000 m2 op een verhoogd plateau en de bouw van 1200 woningen. Om dit tussen 1998 en 2005 te realiseren is een investering van circa f. 1,5 miljard nodig.

Het plan van OMA kwam eind 1994 te voorschijn als winnaar in een meervoudige opdracht om Almere tussen station en Weerwater te voorzien van een nieuw centrum. OMA onderkende als grootste knelpunt het conflict tussen de uitgebreide infrastructuur (wegen, fietspaden, busbanen) en elk ander gebruik van het maaiveld. Daarom schetste Rem Koolhaas zowel ten noorden van het station een verhoogd plateau, voor het zakencentrum, als ten zuiden ervan, voor het gebied met winkels, woningen en culturele voorzieningen. De schatting was toen dat dit ambitieuze plan meer dan f. 2 miljard zou kosten. Studies van gemeente, MAB, Blauwhoed en OMA hebben, volgens een gisteren door de gemeente gepresenteerd rapport, nu aangetoond dat het plan voor f. 1,5 miljard haalbaar is. Als de gemeenteraad er in maart het groene licht voor zou geven, kan de uitvoering in 1998 beginnen.

Parkeercapaciteit

Het huidige centrum van Almere is vooral nog een winkelcentrum. Als Almere in 2005 ongeveer 170.000 inwoners heeft, en rond 2020 uiteindelijk 270.000, moet er een stadscentrum zijn waarin winkelen, wonen en werken vervlochten zijn met culturele functies.

Tussen stadhuis en Weerwater wordt een gebogen opgehoogd plateau aangelegd. Het hoogste punt is acht meter hoog. Daaronder komen een busbaan, laad/losruimtes en parkeerruimte voor 1400 auto’s. Erop en omheen komen in hoge dichtheid winkels, woningen en culturele voorzieningen. De parkeercapaciteit met in totaal 6000 plaatsen is afgestemd op het drukste moment, iets wat volgens Almere in geen enkele Nederlandse stad het geval is. De capaciteit van de westelijke auto-ontsluiting (Waddendreef/Spoordreef) wordt daartoe vergroot. Onder het vier meter hoge plateau ten noorden van het station, waarop het zakencentrum met 110.000 m2 kantoorvloeroppervlak moet komen, worden 880 parkeerplaatsen aangelegd.

Nieuwe voorzieningen

Volgens MAB is er tot 2005 ruimte voor 39.000 m2 extra winkels, 3500 m2 extra horeca en 4000 m2 dienstverlening. In totaal 2 km winkelfront.

Blauwhoed ziet in het centrum ruimte voor 924 woningen in de marktsector. Aanvullende sociale woningbouw wordt niet voorzien. Markant punt moet een 63 meter hoge woontoren aan het Weerwater worden. De duurste woning daar zou bij het huidige prijspeil f. 500.000 kosten. Bij het zakencentrum worden woningen ondergebracht in enkele ‘urban villa’s’.

Verspreid over drie locaties moeten er tal van culturele voorzieningen komen: een theater met grote en kleine zaal (900 en 300 plaatsen); een popmuziekzaal (2000 staanplaatsen); een kunsthal voor moderne beeldende kunst; en een bibliotheek voor 500.000 bezoekers. Daarnaast is er ruimte voor ‘informele’ culturele centra als bioscopen en disco’s. Deze komen in een uitgangscentrum op een schiereiland aan de Brouwerstraat.

Dit schiereiland sluit aan bij een nieuw waterfront aan het Weerwater. Daar ke buiten-manifestaties plaatsvinden.

Voor het openbare deel van het stadscentrum van 112 hectare is een onderhoudsprogramma opgesteld. Daar moet een in te stellen “centrummanagement” voor zorgen.

Techniek

Het “gebogen maaiveld” tussen stadhuis en Weerwater meet 300 x 300 m. De constructie zal bestaan uit een betonnen schaal van 80 cm dik, gedragen door 1300 kolommen, met daarop een schil van 20 cm voor bestrating en leidingen. De gebouwen op dit dek krijgen een eigen fundering en steken dus door het gebogen dek heen. Voorts worden vides in het dek aangebracht voor licht en lucht. Onder het dek komen 1400 parkeerplaatsen, de Hospitaalweg, een busbaan en laad/losruimtes.

‘Open Huis’

Het Pobureau Stadscentrum houdt “Open Huis” in de kelder van het stadhuis op zondag 21 januari, zaterdag 3 en zondag 4 februari. Tussen 10.00 en 16.00 uur zijn de plannen dan te zien. Er wordt een maquette en drie-dimensionele animatiefilm getoond

Reageer op dit artikel