nieuws

Verkeersveilig Nuth vergt f. 15 miljoen

bouwbreed

Het verkeersveiligheidsplan dat het Ingenieursburo Grontmij Advies in opdracht van de gemeente Nuth opstelde kost f. 15 miljoen aan uitvoering van incidentele infrastructurele werken. De kosten van de fietsvoorzieningen belopen f. 2 miljoen en de aanpassing van de vormgeving voor de gebiedsontsluitingswegen wordt begroot op een miljoen gulden per kilometer. Nuth omvat 3330 ha

In het rapport van Grontmij zijn de wensen en zorgpunten van verschillende actiegroepen, voor een verhoogde verkeersveiligheid en resultaten van enquetes van vrouwenverenigingen verwerkt. Op meerdere plaatsen ontbreken trottoirs en de straatverlichting is onvoldoende. De aanleg van trottoirs is in verband met de bebouwing niet mogelijk. Wel wordt de straatverlichting uitgebreid. Nuth -bestaande uit vijf kernen met een oppervlakte van 3330 ha- betaalt deze investering door te bezuinigen op de energiekosten.

Voor de uitwerking van het advies van Grontmij wordt een prioriteitenschema opgesteld. In het eerste jaar wordt f. 1.180.000 geinvesteerd. Uitgevoerd worden de aanleg van het trace N298 door Hunnecum, de rotonde Beekerbaan/Hoofdstraat, fietsvoorzieningen en vormgeving van verblijfsgebieden.

Reageer op dit artikel