nieuws

Verhulst Luchtbehandeling: Innovatief denken is zeer nodig Aan binnenklimaat worden steeds hogere eisen gesteld

bouwbreed

Aan het binnenklimaat worden steeds hogere eisen gesteld. Dat geldt niet alleen voor gebouwen als ziekenhuizen en laboratoria, ook in kantoren en fabrieken willen de personeelsleden in een prettige atmosfeer werken. Als je als producent van luchtbehandelingsapparatuur daar geen rekening meehoudt, niet innovatief denkt en je verder ook niet verdiept in energiebesparende technieken verlies je ontegenzeglijk je markt.

Dat is kort samengevat de bedrijfsfilosofie van Verhulst Luchtbehandeling BV, verwoord door algemeen directeur ing. J.P.M. Verhulst en technisch-commercieel directeur ir. W.J. Oostdijk. Die filosofie heeft ertoe geleid, dat vier procent van de omzet (die ongeveer f. 75 miljoen bedraagt) wordt gebruikt om nieuwe produkten en systemen uit te vinden. “Dat innovatieve denken heeft bijvoorbeeld geleid tot het ontwikkelen van systemen die lucht koelen zonder cfk’s. Dat heeft eveneens geleid tot energiebesparende systemen. Je weet dat het afgelopen jaar het Bouwbesluit is gewijzigd. Op 1 oktober zijn de nieuwe energie-eisen van kracht voor nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De overheid wil daarmee tot een additionele energiebesparing komen van zo’n vijftien a twintig procent. Voor de installatiewereld is belangrijk dat alle gebouwgebonden installaties worden meegenomen in de toetsing op de vereiste energie-efficientie. Wij moeten er dus voor zorgen dat de installateurs over de juiste installaties ke beschikken.”

Klimaatplafonds

Tot nu toe is Verhulst alleen een luchttechnisch bedrijf geweest, maar daar is inmiddels verandering in gekomen. “Door de hogere eisen die men met name in de utiliteitsbouw aan aan het comfort stelt en ook door de verdergaande automatisering veranderen de systemen”, constateert de leiding van Verhulst. Zo is het bijvoorbeeld gewenst de warmte van een computer direct van een werkplek af te voeren en niet via een conventioneel luchtbehandelingssysteem. Daarvoor is onder meer een systeem met een simpel koelelement op de werkplek ontwikkeld. In het plafond worden koelconvectoren gemonteerd die het teveel aan warmte afvoeren. De convectoren worden met elkaar door leidingen verbonden waardoor gekoeld water wordt gevoerd, dat zorgt voor koude plafondvlakken. “Maar de trend gaat verder: er komt behoefte aan volledige klimaatplafonds. Daarom hebben wij eind vorig jaar Inteco BV uit Boxtel aangekocht, die marktleider is op het gebied van klimaatplafonds waarbij het gehele plafond met koude (of warme) stralingspanelen is uitgevoerd. We hebben daarmee integrale installatie- en plafondtechniek aangekocht en we zijn een andere wereld binnen gestapt: we krijgen te maken met de bouwkundige kant en we zullen bijvoorbeeld architecten ook als gesprekspartner hebben.”

Goed programma

De twee directeuren zeggen er rekening mee te houden dat door ontwikkelingen als klimaatplafonds de luchtsystemen kleiner gaan worden met kleinere kanalen. Daar zal ook hun bedrijf rekening mee moeten houden, wil het zijn marktpositie behouden.

Dat er op de werkvloer ondanks het feit dat zowel de leverancier als de installateur erg hun best doet nogal eens wordt geklaagd over het binnenklimaat is voor de directie van Verhulst geen onbekend feit. “Toch kan veel geklaag worden voorkomen als de opdrachtgever tevoren duidelijk zijn wensen kenbaar maakt, met andere woorden een goed programma van eisen formuleert. Haal er een deskundig klimaattechnisch adviesbureau bij en bespreek vroegtijdig met de architect de ruimte die nodig is om een gewenste installatie onder te brengen. We zijn ervan overtuigd dat als alles goed is ingevuld er ook een goed klimaat kan ontstaan. Dat er wel een prijskaartje aanhangt, is dunkt ons vanzelfsprekend.”

Algemeen directeur J.P.M. Verhulst.

Technisch commercieel directeur ir. W.J. Oostdijk.

Een automatische kanalenproduktiestraat bij Verhulst Luchtbehandeling.

Een luchtbehandelingscentrale.

Koninklijke Verhulst legt accent op grote poen

Het luchtbehandelingsbedrijf is ruim 175 jaar geleden opgericht door Johannes Verhulst die zich liet inschrijven als ‘ijzersmit’. Algemeen directeur Jan Verhulst is met zijn broers Walter en Jacques de vijfde generatie van de familie die de scepter zwaait over wat sinds eind vorig jaar Koninklijke Verhulst Luchtbehandeling BV heet. Zij namen in 1978 de zaak over van hun vader Marry en zijn broers Cor en Adrien. Het karakter van het Waalwijkse bedrijf is sindsdien wel veranderd. Het accent is meer op grote poen komen te liggen, zoals onder meer de nieuwe hallen van Schiphol, het PSV stadion, het nieuwe Ajax stadion, de Haagse Poort, de Philips Morrisfabrieken en de academische ziekenhuizen in Amsterdam en Utrecht. Het aantal medewerkers groeide van 120 in 1978 tot 310 nu; de omzet steeg van f. 20 miljoen naar f. 75 miljoen. Verhulst beschikt over twee produktiehallen van elk meer dan 10.000 m2 op een terrein van 31.000 m2 aan de Elzenweg in Waalwijk. Daarnaast heeft het bedrijf een magazijn in Amsterdam-Oost en een verkoopkantoor in Antwerpen. Het familiebedrijf wordt behalve door de drie broers geleid door technisch-commercieel directeur ir. W.J. Oostdijk en financieel directeur C. de Vries.

Verhulst Luchtbehandeling kent drie divisies: de poendivisie, de divisie luchtbehandelingskasten en de divisie Vespi, de toeleverancier van ronde en ovale luchtkanaalsystemen in de Benelux. Tot de Verhulst groep behoort de eveneens in Waalwijk gevestigde groothandelsonderneming Inatherm BV.

Reageer op dit artikel