nieuws

‘Verbod’ bezuiniging monumentenzorg

bouwbreed

Staatssecretaris Nuis van Cultuur moet besluiten of hij alsnog voor de jaren 1996 en 1997 aan een aantal gemeenten geld voor monumentenzorg beschikbaar stelt, nu de rechtbank in Dordrecht heeft bepaald dat een bezuiniging uit 1991 ongedaan moet worden gemaakt.

De gemeente Vlissingen kreeg van de rechtbank vorige week gelijk in haar verzet tegen een bezuiniging uit 1991. De toenmalige minister van WVC, D’Ancona, besloot toen bij een bezuinigingsoperatie het rijksbudget voor de restauraties van monumenten voor 1996 en 1997 met 4,5 miljoen gulden per jaar te verlagen. Voor Vlissingen kwam dat neer op 25.000 gulden per jaar. De gemeente ging in beroep tegen dat besluit. De rechtbank vond dat de overheid haar financiele verplichtingen moet nakomen. Er was geen dwingende noodzaak en er waren ook geen zwaarwegende redenen om een al toegekend budget achteraf te wijzigen.

Nuis moet nu besluiten of het geld alsnog wordt uitgekeerd, dan wel of hij bij de Raad van State in beroep gaat tegen de uitspraak. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat de bewindsman vragen dat te achterwege te laten en de in totaal f. 4,5 miljoen alsnog beschikbaar te stellen.

Reageer op dit artikel