nieuws

‘Verbeteren spoorlijn combineren met A73’

bouwbreed

De provincie Limburg wil dat de verbetering van de spoorlijn Roermond-Nijmegen gelijktijdig ter hand wordt genomen met de aanleg van de autosnelweg A73-Zuid. Die suggestie heeft een vertegenwoordiging van de provincie in regulier overleg met NS Infrabeheer en de nieuwe NS-organisatie Railned ingebracht.

Verbetering en elektrificatie van het enkelbaans baanvak staan al jarenlang hoog op het wensenlijstje van de provincies Limburg en Noord-Brabant. Maar tot dusver heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat geen al te hoge prioriteit toegekend aan dit po.

Het gevolg van die ontwikkeling kan zijn dat over een aantal jaren, wanneer het baanvak eindelijk wordt gemoderniseerd, de benodigde investering grotendeels weggegooid geld is omdat veel mensen dankzij de eerdere aanleg van de ontbrekende schakel in de A73 (Venlo-Roermond) gewend zijn geraakt aan gebruik van de auto.

Om die uit milieuoogpunt onwenselijke situatie te voorkomen, zou de spoorlijn aanzienlijk sneller dan tot nu toe gepland moeten worden aangepakt, zodat een betere dienstverlening mogelijk wordt.

Reserve-po

In de Tweede Kamer is dat besef ook wel enigszins doorgedrongen, gelet op het aannemen van de motie-Verbugt, die tot gevolg had dat de verbetering van de spoorlijn alsnog als reserve-po werd opgenomen in het Tweede Taktische Pakket (TTP) railinfrastructuur.

De provincie Limburg heeft inmiddels aan de NS gevraagd naar de gevolgen van uitvoering van de motie (planning, financiering). Ook wil de provincie weten op welke wijze via een uitwerking van de plannen het project zodanig uitvoeringsgereed kan worden gemaakt dat realisering zo spoedig mogelijk kan plaatsvinden.

“De noodzaak van de spoorverlegging bij Swalmen als gevolg van de aanleg van de A73 Zuid zou een goed aangrijpingspunt ke zijn voor het bewerkstelligen van een eerste verbetering”, zo maakte gedeputeerde Schrijen in het gesprek met de NS kenbaar.

Besloten werd daarop om de modernisering van het baanvak op te nemen in de verkenningsfase-tabel. Bovendien moet in een nadere studie worden aangegeven “welke moderniseringsvariant de voorkeur heeft”. Die variantenstudie zal worden gerelateerd aan de aanleg van de A73 Zuid.

Reageer op dit artikel