nieuws

Utrecht heeft in 1996 f. 13 miljoen voor bodemsanering

bouwbreed Premium

De provincie Utrecht heeft ruim f. 13 miljoen aan overheidsbudget voor bodemsanering voor 1996 beschikbaar. Naast f. 9 miljoen aan rijksgelden zijn hierin ook gemeentelijke en provinciale bijdragen inbegrepen.

In een bestedingsplan voor ’96 is exact vastgelegd hoe met dit geld zal worden omgegaan. Hieruit blijkt dat GS maximaal f. 3,5 miljoen aan nieuwe saneringen willen uitgeven. Verder is een werkvoorraad samengesteld van in totaal 12 gevallen die voor sanering in aanmerking komen. De totale kosten van de nieuwe poen zijn geraamd op f. 15 miljoen.

Reageer op dit artikel