nieuws

Toepassen van zonneboilers overtreft verwachtingen

bouwbreed

Het toepassen van zonneboilers neemt een hogere vlucht dan aanvankelijk was aangenomen. Dat stelde ir. J. de Leeuw, divisiemanager van Novem, gisteren bij de ondertekening van een participatie-overeenkomst tussen Atag Holding NV te Ulft en Luigjes Zonne Energie te Barneveld. Hierbij verplicht Atag zich de verkoop van het zonnegascombi-systeem van Luigjes zowel nationaal als op Europees niveau krachtig te stimuleren.

De overeenkomst is getekend door ir. J.B.Th. Manschot voorzitter van de directieraad van Atag (fabrikant van keukens en verwarmingsapparatuur) en T. Luigjes directeur van Luigjes Zonne Energie in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Atag heeft hiermee een belang genomen in Luigjes Zonne Energie van 67%.

Volgens ir. De Leeuw, is de samenwerking een belangrijke stap op weg naar een nog krachtiger stimulering van de zonneboilerverkoop in Nederland, die toch al veel florissanter is dan gedacht werd, ondanks te teruglopende subsidies, die van overheidswege begin 1998 helemaal worden afgeschaft. “Door het samenwerkingsverband tussen Atag en Luigjes is er nu een tweede belangrijke poot in Nederland bijgekomen op het gebied van de zonneboilers. Hiervoor werd de markt voornamelijk gedomineerd door het koppel Agpo BV Breda en Zen te Eindhoven. Een tweede grootheid op dit gebied is goed voor het stimuleren van de zonneboilers als belangrijke energiebesparings maatregel, maar ook voor de prijsontwikkeling op dit gebied”, aldus De Leeuw op de bijeenkomst.

Aantal boilers stijgt

Drs. B.J.M. Hanssen, directeur Directie Energiebesparing en Duurzame Energie van het ministerie van Economische Zaken, zei dat het beoogde aantal zonneboilers in het jaar 2010 zeer waarschijnlijk stijgt van 300.000 tot 400.000. “Als het huidige tempo van verkoop van deze enegiebesparende boilersystemen zich in de huidige trend voortzet dan moet het aantal van 1 miljoen zonneboilers in 2020 gemakkelijk ke worden gehaald. In de komende 25 jaar moet de energie-efficientie met 33% worden verbeterd.” Dat is volgens hem geen eenvoudige opgave, omdat de afgelopen 20-25 jaar al zo’n 40% verbetering is bereikt. Dat de zonneboilers behoorlijk in trek komen, wordt volgens De Leeuw van Novem wel bewezen door de op stapel staande poen. In IJsselstein worden 2000 woningen gebouwd met zonnecollectoren annex warmwaterboilers. In Apeldoorn in de wijk Woudhuis zijn inmiddels al 1000 woningen met zonneboilers uitgerust. Daar komen binnenkort nog eens 1000 bij. Aanstaande woensdag wordt tevens de eerste paal geslagen voor de eerste 50 woningen, die worden voorzien van PV (fotovoltaische) zonnepanelen. In een later fase komen er nog 100 bij. In Rotterdam worden 1000 woningen van zonneboilers voorzien. Hier betreft het wat verspreid liggende woningblokken. Met het installeren van een zonneboilersysteem is een EC-waarde van 1,2 (eis 1,4) gemakkelijk te halen.

Reageer op dit artikel