nieuws

Stuurgroep buigt zich over transportcentrum bij Valburg

bouwbreed

Het multimodaal transportcentrum (MTC) dat bij het Gelderse Valburg moet verrijzen krijgt gestalte. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Gelderland en het knooppunt Arnhem-Nijmegen hebben een stuurgroep ingesteld, die komende woensdag voor het eerst over de realisering van de plannen gaat praten. Het MTC zou in het begin van de volgende eeuw klaar moeten zijn.

Het is de bedoeling dat het MTC bij Valburg dienst doet als overslagpunt voor goederenstromen die van Rotterdam naar oost-Europa gaan en omgekeerd. Het knooppuntbestuur en het Havenbedrijf Rotterdam hebben daarvoor een convenant getekend, waarin beide besturen vastgelegd hebben dat zij intensief gaan samenwerken.

Goederen die naar de Rotterdamse haven moeten, of die via Rotterdam door Nederland vervoerd worden, ke in de toekomst bij Valburg overgeladen worden.

In de plannen voor de aanleg van de Betuwelijn is plaats gereserveerd voor een containeruitwisselpunt (CUP) bij Valburg. Hier ke treincontainers overgeladen worden op internationale treinen.

De stuurgroep wil het CUP uitbreiden met een nieuwe Waalhaven en voorzieningen voor het vrachtverkeer, zodat een veelomvattend transportcentrum ontstaat. Uit verschillende onderzoeken is inmiddels gebleken dat midden-Gelderland een grote toekomst heeft als distributiecentrum voor Europa.

Bezwaren

Inwoners van Valburg hebben, tijdens de protesten tegen de aanleg van de Betuwelijn, al veelvuldig laten weten dat zij ernstige bezwaren hebben tegen de komst van een MTC in het landelijk gebied. De stuurgroep waarschuwt de Betuwenaren daarom al van te voren, dat er tijdens de planvorming op onderdelen bezwaar gemaakt kan worden, maar dat de ligging van het MTC al een vaststaand feit is.

Volgens de Stuurgroep komt dat feit voort uit de afgehandelde procedure rondom de planologische kernbeslissing voor de aanleg van de Betuwelijn.

Reageer op dit artikel