nieuws

Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid is ter ziele SFB Groep begint alert met commerciele activiteiten

bouwbreed Premium

Per 1 januari van dit jaar heeft de Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid opgehouden te bestaan. Om als ‘SFB Groep’ des te sterker terug te keren. Het waarom van deze wijziging heeft alles te maken met de nieuwe structuur van de organisatie, die het mogelijk maakt om naast de uitvoering van de sociale verzekeringen voor de bouw, ook de nodige commerciele activiteiten voor deze en andere branches uit te voeren.

Drs. J.J.P. Schouten, voorzitter van de Raad van Bestuur van de SFB Groep, legt uit waarom die nieuwe structuur nodig werd. Dat is een direct gevolg van het overheidsbeleid om de uitvoering van de sociale zekerheid door de bedrijfsverenigingen strikt te scheiden van andere door cao-partijen opgedragen werkzaamheden. De voor deze ‘ontvlechting’ nodige structuur, maakte het het SFB bovendien mogelijk commercieel de (bouw)markt op te gaan met nieuwe produkten.

“Sociaal Fonds Bouwnijverheid als naam past daar niet meer bij. We zijn niet alleen maar sociaal bezig (want uitvoerder van sociale verzekeringen), we beperken ons ook niet tot het beheren van een of meer fondsen, zoals dat voor pensioenen en we stellen ons ook op ten dienste van andere markten”, aldus Schouten.

Eind december kreeg het personeel per brief al te horen niet langer in dienst te zijn van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, maar bij een van de vijf werkmaatschappijen van de SFB Groep. De mededeling in die brief dat hun arbeidsvoorwaarden ‘vooralsnog’ gelijk blijven, zorgde overigens wel voor wat onrust.

Hoewel onnodig, is dat wel te begrijpen. De wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de uitvoering van de sociale zekerheid hebben niet nagelaten hun sporen onder het personeel achter te laten.

Drie fasen

Schouten onderkent drie fasen in de verandering van de organisatie van de sociale zekerheid. De eerste bestond uit de regionalisering van de werkzaamheden, waardoor 700 medewerkers naar de regio’s trokken voor zover ze dat wilden en konden. Anderen werden intern herplaatst, maar aan ontslagen ontkwam men niet.

De tweede fase betrof de inwerkingtreding van de wet TZ/Arbo, waarmee 300 arbeidsplaatsen verloren gingen. Een aantal herplaatsingen waren mogelijk, maar niet iedereen bleek geschikt voor een commerciele activiteit.

Tenslotte zal de afschaffing van de Ziektewet (naar verwachting binnenkort ook door de Eerste Kamer geaccordeerd) voor de SFB-tak, die de uitvoering sociale verzekering tot haar werkzaamheden rekent, personele gevolgen hebben. “Het levert anderzijds ook weer meer werk op bij onze commerciele verzekeringspoot. Zo’n tweehonderd mensen zijn spontaan hun assurantie-diploma gaan halen”, aldus Schouten.

Tegenover de geringere werkgelegenheid als gevolg van overheidsmaatregelen in de sociale verzekeringssfeer creeerde de SFB-Groep de nodige commerciele activiteiten die werk opleverden.

Die commerciele activiteiten konden een grote vlucht nemen “omdat we het voordeel hebben bekend te zijn met en bekendheid te hebben in de bouw. Een nadeel is nog altijd wel het imago dat we als SFB kennelijk hebben.”

Schouten geeft aan dat werkgevers in de bouw zijn organisatie nog wel eens zien als een soort belastingkantoor, dat hun alleen maar geld kost. Men zou bovendien te ambtelijk werken en ook nogal eens gewoon telefonisch onbereikbaar zijn.

“Daar gaan we het nodige aan doen. We zijn een commercieel bedrijf geworden, dat een maximale efficiency moet creeren. Met een grote advertentiecampagne zullen we duidelijk maken dat al die op ons geplakte etiketten niet meer van toepassing zijn. Bereikbaarheid, kwaliteit van het produkt en dienstverlening staan bij ons hoog in het vaandel”, aldus Schouten.

“En we zijn efficienter gaan werken. Een extern bureau hebben wij er naar laten kijken. Die suggereerde een platte structuur met korte lijnen. De resultaten zijn nu al duidelijk zichtbaar”, zegt hij verheugd. “Zo is onze werkmaatschappij SFB Pensioen en Vermogensbeheer er in een periode van vijf jaar in geslaagd van alle beleggers het hoogste rendement te verwezenlijken. En SFB Verzekeringsgroep kon door alert te reageren op de recente overheidsmaatregelen een behoorlijke positie veroveren in haar korte bestaan. Als het gaat om de verzekering van ziekterisico’s is ze met een omzet van – 100 miljoen al marktleider. En we komen zeker met nog andere verzekeringen op de markt, die niet uitsluitend voor de bouwnijverheid van belang zijn.”

‘Vechtmarkt’

Met de derde commerciele poot, SFB ArboDuo, gaat het niet zo denderend, maar dat komt volgens Schouten omdat die zich op een ‘vechtmarkt’ bevindt, waar een groot aantal aanbieders hun arbodiensten presenteert. “Gelukkig hebben wij met onze samenwerking met ArboUnie nog altijd meer dan 100.000 bouwvakkers onder contract.”

Een vierde werkmaatschappij verzorgt in opdracht van partijen alle in de cao afgesproken collectieve zaken. En de vijfde werkmaatschappij is de facilitaire tak van SFB, die ten dienste staat van het geheel.

Schouten heeft er alle vertrouwen in dat het met deze nieuwe opzet goed werken zal zijn. “De tijd is rijp om onze bestaande en potentiele klanten te laten weten dat we er zijn, wie we zijn, wat we doen en dat we dat goed doen”, zo liet hij in zijn Nieuwjaarsrede weten.

Reageer op dit artikel