nieuws

Rotterdam niet blij met kantorenrapporteurs

bouwbreed

De gemeente Rotterdam is ontstemd over het kantorenmarktonderzoek van Jones Lang Wootton (JLW). Het makelaarskantoor kwam eind december vorig jaar met een vernietigende analyse van de Maasstedelijke kantorenmarkt. De leegstand was weer verder opgelopen.

Op verzoek van de directie van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) heeft het makelaarskantoor JLW onlangs tekst en uitleg moeten geven over hoe men aan de onderbouwing van het rapport was gekomen. Om twee vliegen in een klap te slaan, werd ook DTZ Zadelhoff bij het gesprek gehaald. Dit eveneens internationale makelaarskantoor komt ook jaarlijks met een rapportage.

In het woensdag verschenen rapport ‘Visie achter de feiten 1995’ staat dat, net als overigens bij JLW, het leegstandsniveau is opgelopen tot even boven de 300.000 vierkante meter. De discussie spitste zich onder meer toe op de gehanteerde uitgangspunten. Het blijkt dat het OBR en de dienst Stedebouw + Volkshuisvesting (dS+V) voor hun rapportage over de regionale kantorenmarkt totaal andere begrippen hanteren dan de twee makelaarskantoren. “Kantorenrapporten van makelaars en die van OBR/dS+V zijn dus ook niet te vergelijken,” aldus een van de betrokkenen. “Daarbij komt dat het Rotterdamse rapport, dat in november 1995 verscheen, gaat over 1994. Wel wat oud dus.”

Leegstand centrum

Betrokken makelaars vragen zich af waarom Rotterdam zou gepikeerd heeft gereageerd op de onderzoeken. “Wij ke er toch niets aan doen dat met veel pr een Kop van Zuid wordt gepromoot, terwijl het centrum juist nu extra aandacht moet hebben”, meent een van de Rotterdamse makelaars.

Het jongste DTZ Zadelhoff-rapport is niet echt negatief over Rotterdam. “De regio Rotterdam werd in 1995 geconfronteerd met een goede vraag naar kantoorruimte, die zelfs hoger was dan het jaar ervoor”, valt te lezen in de rapportage. “Voor wat de gang van zaken in de stad Rotterdam betreft, was het opvallend dat de opname voornamelijk werd gerealiseerd door kantoorgebruikers met een ruimtebehoefte van 200 tot 1000 vierkante meter; zij namen in totaal 70 procent van de opname voor hun rekening.”

Ondanks dit signaleert DTZ met name een groeiende leegstand in het centrum van de Maasstad. “Daar is nu 170.000 vierkante meter voor verhuur beschikbaar. Het Weena had het meeste last van de terughoudende opstelling van huurders.”

Reageer op dit artikel