nieuws

Relatie levensduur en produktiviteit machines en materieel weer onderzocht

bouwbreed

Bouwplaatsen worden in toenemende mate gemechaniseerd en dat versterkt de technologische relatie tussen arbeid, materiaal en materieel. Elk van deze drie produktiefactoren moet dan ook een hoge graad van betrouwbaarheid hebben teneinde storingen in de produktie te voorkomen.

Ziekte van bouwvakpersoneel wordt veelal opgevangen door het aanhouden van een zekere overbezetting; aldus wordt de betrouwbaarheid daarvan vergroot. De betrouwbaarheid van bouwmachines hangt af van twee factoren: de plaats/functie van de machine binnen het bouwproces; en de betrouwbaarheid van de machine zelf. Vooral het laatste wordt ondergraven door machinestoringen, die dan weer invloed hebben op de levensduur en de produktiviteit. Nu kan die relatie op twee manieren worden onderzocht: door het verzamelen van historische gegevens en door directe waarnemingen op de bouwplaats.

De eerste manier werd onder andere uitgevoerd door de Oostenrijkse prof. Jurecka die het verband aantoonde tussen reparatiekosten, levensduur en bezettingsgraad. En dit zowel ten aanzien van preventief als van correctief onderhoud. Hetzelfde werd aangetoond door de Zuidafrikaanse onderzoeker M. Vorster die er de draaiuren bij betrok en een computerprogramma ontwierp waarmee de economische levensduur van een bouwmachine kon worden voorspeld.

Ook de Australier S.J. Symonds verzamelde op uitgebreide schaal gegevens over het verband tussen reparatiekosten, draaiuren, de kosten van storingen en de gevolgen voor de produktiviteit. Hij werd op zijn beurt gevolgd door onderzoekers van het Building Research Station in Haifa.

Waarnemers in Australie en de Duitse Bondsrepubliek die de betrouwbaarheid vanuit de plaats/ functie van de machine binnen het bouwproces onderzochten, concludeerden dat veel tijd verloren ging aan voorbereidingen en vermijdbaar wachten. Die lage produktiviteit had eenzelfde ongunstige uitstraling naar het bedienend personeel en de kraanploegen.

In beide gevallen werd gebruik gemaakt van de waarnemingsmethodiek MMO, multi moment opnamen.

Symposium

De onderzoeker S.K. Vukovic van de Universiteit van Novi Sad concludeerde op het Bouwmanagementsymposium in Trinidad in zijn nota ‘Reliability of machinework as a productivity factor in construction processes’ dat literatuur over het verband tussen levensduur en produktiviteit schaars is en veelal (zoals hierboven reeds aangeven) op historisch materieel berust.

Hij maakte dan ook een serie foto-MMO’s bij drie veel voorkomende bouwmachines en legde vast: de tijd tussen twee storingen, de duur van de storing en de aard.

Die gegevens kon hij vergelijken met waarnemingen die hij zes jaar daarvoor van dezelfde machines had gemaakt. Ook daarbij was onderscheid gemaakt tussen technische en organisatorische onderbrekingen.

Vukovic concludeerde dat de relatie tussen levensduur en produktiviteit zowel door het gebruik van historische als door directe waarnemingen op de bouwplaats kan worden aangetoond. Verder concludeerde hij dat in zes jaar de machines door goed onderhoud wel in levensduur maar niet in produktiekwaliteit waren achteruit gegaan.

Voorts bleek het hem mogelijk een redelijke voorspelling te ke maken over de economische levensduur, waarmee dan tegelijk de relatie is gelegd tussen, storingen, reparatiekosten, levensduur en arbeids- resp. machineproduktiviteit.

Reageer op dit artikel