nieuws

Regiobestuur goed voor beslissing grote werken

bouwbreed Premium

Er moet zo snel mogelijk een regiobestuur komen dat beschikt over een volledig pakket provinciale bevoegdheden en dat een deel van de taken van de gemeenten en het rijk krijgt. Die dringende oproep richtte de voorzitter van de Kamer van Koophandel Amsterdam-Haarlem R. de Vilder tijdens zijn nieuwjaarsrede aan het adres van de politiek.

Volgens De Vilder is een slagvaardig regiobestuur noodzakelijk om tijdig beslissingen te nemen over de infrastructuur rond Schiphol, de zeehavens en de aanleg van de hogesnelheidslijnen.

Een nieuw te vormen regioprovincie moet in de optiek van De Vilder het Amsterdam Noordzeekanaalgebied beslaan. Het feit dat ook Haarlem daarbij hoort, kan aanleiding voor de gemeenten rond Amsterdam zijn, o m hun verzet tegen een provincie met een ongedeeld, dominant Amsterdam op te geven. Een grote gemeente als Haarlem kan genoeg tegenspel bieden, denkt De Vilder.

Voor dergelijke poen is in Den Haag en Brussel een uitgebreide lobby nodig. Die zal pas werken als er geen knellende procedures zijn en de uitvoering versneld kan plaatsvinden. De huidige procedures zijn niet meer van deze tijd, aldus een kritische De Vilder.

Onverteerbaar

Absoluut onverteerbaar noemt De Vilder het dat de uitvoering van het ontwikkelingsplan voor de havens in het Noordzeekanaalgebied achterwege blijft. Het advies van de commissie Andriessen maakt duidelijk dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om de zeehavens op internationaal niveau serieus te laten meetellen.

Het wordt echter steeds onwaarschijnlijker dat het door Andriessen genoemde aantal van 37.000 extra arbeidsplaatsen wordt gehaald, omdat de noodzakelijke maatregelen achterwege blijven. Voorlopig gaat het op economisch gebied echter niet slecht in de regio Amsterdam-Haarlem.

Reageer op dit artikel