nieuws

Rechtbank beslist over bungalowpark in Maasdal

bouwbreed

De Inspectie Ruimtelijke Ordening in Eindhoven is bij de Rechtbank in Roermond in beroep gegaan tegen de bouw van een bungalowpark Hatenboer met jachthaven in Roermond. Het beroepschrift wordt 15 februari aanstaande behandeld. Eerder wendde de inspectie zich met een bezwaarschrift tegen het afgeven van de bouwvergunning bij de gemeente Roermond; dat werd afgewezen.

Projektontwikkelaar Coppelmans Bouwbedrijven BV kreeg in het voorjaar van 1995 de bouwvergunning voor de bouw van 87 vakantiewoningen en 12 appartementen. Het Provinciaal Bestuur verleende eind 1994 een verklaring van geen bezwaar. Met de bouw is rond de f. 20 miljoen gemoeid. De infrastructuur en de jachthaven zijn reeds gereed.

Dwarsligger is mevrouw De Boer, minister van VROM. De bewindsvrouw heeft de inspectie RO Eindhoven opdracht gegeven de verleende bouwvergunning juridisch aan te vechten. Volgens de minister mag op de kop van het schiereiland niet gebouwd worden omdat de overstromingskans te groot is.

Onaanvaardbaar

De inspectie onderschrijft dit en acht de bebouwing van het terrein onaanvaardbaar, gelet op de maatschappelijke en bestuurlijke reacties na de overstromingen van 1993 en 1994. Zij heeft berekend dat bij de hoogwaterstand van 1993 de woningen 1,40 meter onder water komen te staan. Ook zou het bouwterrein behoren tot het winterbed van de Maas waarin bebouwing niet is toegestaan.

Bodemprocedure

Volgens Roermond gaat het om de bouw van recreatiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden en valt de bewoning samen met een periode dat de kans op hoogwater klein is. Na het afwijzen van het bezwaarschrift wilde de inspecteur RO, in een kort geding, voorkomen dat de aannemer met de bouwactiviteiten zou beginnen. Deze heeft toegezegd dat hij pas op 1 maart aanstaande met de werkzaamheden zal aanvangen.

Op grond van deze toezegging is van een kort geding afgezien en de zogenaamde bodemprocedure aangespannen. Een woordvoerder van de Provincie Limburg zegt in dit stadium niets toe te willen voegen aan de toezegging van de Provincie in 1994. “We wachten de uitspraak van de rechter af”, aldus de woordvoerder.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels