nieuws

Raad van State keurt bestemmingsplan Binnenmaas af

bouwbreed

De woningbouwmogelijkheden van de gemeente Binnenmaas hebben een forse knauw gekregen. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft namelijk het bestemmingsplan ‘Nieuwland’ gedeeltelijk afgekeurd.

“Op het eerste gezicht ziet het er voor de uitvoering van het plan niet best uit. Wat exact de consequenties van de uitspraak van de Raad van State voor de gemeente zijn, zijn we nog aan het bekijken”, vertelt gemeentewoordvoerder G. Groeneweg desgevraagd.

In totaal konden er op basis van het bestemmingsplan Nieuwland rond de 147 nieuwe woningen gebouwd worden ten westen van de kern Westmaas. Dat worden er nu een stuk minder omdat de rechters van de Raad van State hebben uitgemaakt dat er op een afstand van 175 m van het hart van de door het plangebied lopende leidingstraat geen woningen mogen worden gebouwd. De gemeente had een minimale afstand van 60 m van het hart van de leidingenstraat aangehouden. De buisleidingenstraat loopt van Pernis langs Klundert naar de Schelde bij de Nederlands-Belgische grens. Er liggen elf stalen leidingen en een pvc-waterleiding in de grond. Het Ingenieurs/adviesbureau SAVE was gevraagd een risico-analyse uit te voeren. Op grond daarvan bepaalde de gemeente dat de afstand op 60 m.

De ingenieurs hebben er echter geen rekening mee gehouden dat de leidingenstraat op grond van het landelijk Structuurschema Buisleidingen nog aanzienlijk kan worden uitgebreid. Om tot een juiste risico-analyse te komen, hadden de ingenieurs moeten uitgaan van een leidingenstraat in zijn maximale omvang, vindt de Raad van State.

Reageer op dit artikel